Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller

Elektrik enerjisi güç santrallerinde üretilir. Bu santrallerin çalışması birbirlerine benzer ve farklı özellikler içerir.

1 – Hidroelektrik santral
Bu santrallerde suyun potansiyel enerjisinden yararlanılır. Genellikle barajlarda biriktirilen su bir kanal yardımıyla türbinlere iletilir. Türbinin kanatları suyun gücüyle dönmeye başlar. Dönme hareketi elektrik üretebilen jeneratörlere iletilir. Bu sayede elektrik üretilmiş olur.

Hidrolik santral

2 – Termik Santral
Bu santrallerde kömür, linyit, doğalgaz gibi yakıtlar yakılır. Ortaya çıkan ısı suyu kaynatmakta kullanılır. Oluşan basınçlı buhar türbinleri çevirmek için kullanılır. Türbinlerdeki dönme hareketi jeneratöre iletilerek elektrik üretilmiş olur.

Termik Santral

3 – Nükleer Santral
Doğadaki elementlerin bir kısmı radyoaktiftir. Bu elementler çekirdekteki parçacıklarını kendiliğinden salarlar ve bu da büyük bir enerji içerir.
Bu enerjiyi kullanarak elektrik üreten santraller nükleer santrallerdir.
Çekirdek enerjisi suyu kaynatır. Oluşan basınçlı buhar türbinleri çevirmek için kullanılır. Türbinlerdeki dönme hareketi jeneratöre iletilerek elektrik üretilmiş olur.

Nükleer santral

4 – Jeotermal Santral
Yer kabuğunun altında magma tabakası bulunur. Yer altı suları ateş küreye yaklaşırsa ısınır ve yeryüzüne sıcak olarak çıkar. Jeotermal santrallerde bu sıcak su elektrik üretmek için kullanılır.
Yeryüzüne çıkan sıcak su

Jeotermal santral

5 – Rüzgar Santrali
Hava akımları rüzgar türbininin kanatlarını çevirir. Hareket jeneratöre iletilir ve bu sayede elektrik üretilmiş olur.

Rüzgar santrali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*