Tarımın Başlangıcı

Tıpkı yazının bulunması gibi tarımın uygulanmaya başlanması da dünya için bir kırılma noktası niteliğindedir. Tarımın bulunması Cilalıtaş Devrinin başlangıcıyla beraber gerçekleşmiştir.
İnsanoğlu tarihöncesi olarak adlandırılan 4 milyon yıl boyunca göçebe bir yaşam sürmüştür. Bu nsanlar küçük gruplar halinde geziyor, avladığı hayvanlar ve topladığı meyvelerle yaşamlarını devam ettiriyorlardı.

Tarımın uygulanmaya başlanması aynı zamanda tarım arazilerinin yanında yaşamayı da gerektiriyordu. Bu sayede insanoğlu yerleşik bir hayata geçmek zorunda kalmıştır. 10. binyıldan başlayarak ortadoğu ve doğuda ilk toplu yerleşim alanları oluşmaya başlamıştır. Bu bölgeler tarımın da ilk geliştiği alanlardır.

Tarımın beşiği olarak adlandırılan alanlar Suriye, Lübnan, Irak, İsrail’i kapsayan bölgelerdir.(Bereketli hilal) 9. Binyıldan itibaren bu bölgede yaşayan insanlar hayvanları evcilleştirmiş, tarım alanları oluşturarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu coğrafyada ilk olarak arpa, buğday gibi tahılların yanında; bezelye, bakla, fiğ, mercimek gibi baklagiller yetiştirildi.

Hayvanların Evcilleştirilmesi:
Tarımsal üretime geçen insanoğlu tarım arazilerinin kullanılmasında insan gücüne yardımcı olması  nedeniyle  hayvanlardan yararlanmışlardırç Bu da ilk hayvan evcilleştirmesi deneyimleridir denilebilir. Bu evcilleştirmeler iki şekilde yapılmıştır:

Bunlardan ilki aynı alanda yaşayan yabani hayvanlar evcil hale getirmek şeklinde olmuştur. Diğeri ise zaten evcil olan hayvanları başka alanlara götürmek şeklinde gerçekleşmiştir.(örneğin Doğu’da evcilleştirilen koyunların Avrupa’ya taşınması gibi)

Tarımsal Hayata Geçişin Sonuçları:
Medeniyetin doğuş aşamalarından biri olan tarım hayatına geçiş  birçok sonuç doğurmuştur. Zincirleme şekilde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi ilkel bir ekonominin doğmasıdır. Öyleki o ana kadar net tiketici konumunda olan insan artk üretici durumuna da geçmiştir. Yine tarım faaliyetleri ve avcılık sonrasında insanların günlük zamanlarının büyük bölümü çalışarak geçmeye başlamıştır. Bu da bir iş bölümü doğmasına neden olmuştur. Yine belirli bir konuda uzmanlaşmış insanların ilk bu çağda oluştuğu düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*