Yer Kabuğunun Gizemi Soruları

5. Sınıf Fen bilimleri dersi 7. ünitesi olan “Yer Kabuğunun Gizemi” ünitesini kapsayan test soruları.

1. aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır.
A) Kum            B) Kömür
C) Kil                D) mermer

2. Aşağıda bazı fosiller ve bulundukları katmanlar gösterilmiştir.

Buna göre hangisi yanlıştır?

A) En yaşlı fosil N’dir.
B) M fosili L’den gençtir.
C) K ve L fosilleri aynı zaman dilimlerinde oluşmuştır.
D) K fosili N’den gençtir.

3. Hangisi yeraltı sularının kullanım alanlarından biri değildir?
A) Taşımacılık            B) Sağlık
C) İçme Suyu              D) Turizm

4.

Yukarıda bir balığın fosilleşme süreci gösterilmiştir.
Fosilleşmeyle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Canlıların buzulların arasında binlerce yıl bozulmadan kalmasıyla oluşabilir.
B) Ölmüş bir canlıyı bakterilerin çürütmesiyle oluşur.
C) reçine içinde kalan böcekler fosilleşir.
D) Deniz kabuğunun tabanda tortullar arasında kalmasıyla oluşur.

5.

I. Sahiller
II. Mağaralar
III. Fidanlar
IV. Şelaleler
V. Tarihi köprüler

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal anıt kabul edilir?
A) 1                     B) 2
C) 3                     D) 4

6. Hasan, yaptığı araştırmada kayaçlarla ilgili aşağıdaki bilgileri topluyor.

I. kayaçlar farklı minerallerden oluşmuştur.
II. magmanın yeryüzüne çıkmasıyla başkalaşım kayaçlar oluşur.
III. magmatik kayaçlar başka kayaçlara dönüşebilir.
IV. magmatik kayaçlar yer altında katılaşamaz.

Hasan’ın elde ettiği bilgilerden hangileri doğru yargı içermez?
A) Yalnız I                   B) I ve III
C) II ve IV                   D) I, II ve III

7. Aşağıda ülkemizin bazı bölümleri sayılarla gösterilmiştir.

Hangi bölümde bitki örtüsü az olduğu için erozyon fazladır?
A) 1 ve 2                B)  3 ve 4
C) 4 ve 5                D) 2 ve 5

8. Üzerinde aynı cins toprak bulunan dört tahta parçası aşağıda gösterildiği gibi bir masanın üzerine yerleştirmiş ve her birinin üzerine aynı yükseklikten birer bardak su dökülmüştür.

Suyun etkisiyle giden topraklar tepsilerin önündeki biriktirme kaplarına toplamıştır. Hangi tepsi üzerinden daha çok toprak taşınır?
A) I                           B) II
C) III                       D) IV

9. Sibel, toprakla ilgili söylediği ifadelerden birinin doğru olduğunu, arkadaşlarının doğru ifadeyi bulmalarını istiyor.
Buna göre hangi ifade doğrudur?
A) Toprak sadece tarımda kullanılır.
B) Her türlü toprak tuğla ve kiremit yapımında kullanılabilir.
C) Tüm topraklar aynı oranda suyu geçirir.
D) Seramik yapımında toprağı pişirmek gerekir.

10. Aşağıdakilerden hangisinde fosillere rastlama ihtimali daha çoktur?
A) Toprak
B) Magmatik kayaç
C)  Tortul Kayaç
D)  Başkalaşım kayaç

11. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtları korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Doğal anıtların bulunduğu bölgelere yiyecek artıkları bırakılmamalı.
B) Doğal anıtlar halkın ziyaretine kapatılma.
C)  Mağaraların duvarına yazı veya çizim yapılmamalı.
D) İnsanlara doğal anıtları koruma bilinci aşılanmalı.

12. 
I – Bolca  organik madde barındırır.
II- Gevşek ve kolay işlenebilir.
III – Alt tabakaya su geçirmez.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.
____ I                   II                       III
A)     Kumlu           Killi                Humuslu
B)    Humuslu       Killi                   Kumlu
C)    Humuslu     Kumlu                 Kireçli
D)    Humuslu      Kumlu                  Killi

13.

Yukarıdaki kavram haritasını hazırlayan bir öğrenci numaralı yerlere hangilerini yazmalıdır?
  _____ I                     II                       III
A)     Maden           Kayaç                Tortul kayaç
B)      Altın              Kayaç                    Kireç
C)    Maden            Kayaç                   Kömür
D)    Kayaç             Maden             Tortul kayaç

14. Fosilleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Jeoloji                  B) Paleontoloji
C) Paleontolog       D) Jeolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*