Güneş Sistemi ve Ötesi Soruları

Ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri dersinin 7. ünitesi olan Güneş Sistemi ve Ötesi için hazırlanmış test soruları.

1. 
I- Kullanılmış yakıt tankları
II- Patlamayla etrafa dağılmış roket parçaları
III – Dünya’da fosil yakıtların kullanılması

Yukarılardan hangileri uzay kirliliğine neden olmaktadır?

A) Yalnız I                B) II ve III
C) I ve II                 D) I, II ve III

2.

K,L,M gezegenleri hangileri gibi olmaz?
______K                          L                    M
A)     Jüpiter              Dünya              Merkür
B)      Neptün            Satürn             Jüpiter
C)     Satürn              Merkür            Dünya
D)    Uranüs               Mars               Venüs

3. Aşağıdakilerden hangisi Güneş Sistemini doğru olarak tanımlamıştır?
A) Güneşi de içine alan gök ada sistemidir.
B) İçinde Güneş’le birlikte onun etrafını saran gezegen, uydu ve gök cisimleri topluluğudur.
C) Güneş’in etrafında dolaşan seki tane gezegendir.
D) Güneşin bulunduğu Samanyolu gök adasının koludur.

4.

Yukarıdaki birimlerden hangisi farklıdır?
A) 1                       B) 2
C) 3                       D) 4

5.
I – Yıldız
II – Gezegen
III – Göktaşı
IV – Uydu

Yukarıdakilerin hangileri gök cismi olarak kabul edilir?
A) I ve II                        B) I ve III
C) II ve IV                      D) I, II, III ve IV

6.

Yukarıdaki şekilde bir kuyruklu yıldızın yörüngesi çizilmiştir.
Buna göre kuyruklu yıldızın etrafında dolaştığı gök cismi hangisidir?

A) Ay                       B) Dünya
C) Güneş                D) Meteor

7.
I – Yıldız kayması meteorların hareketiyle gerçekleşir.
II – Gök taşları Ay’ın yüzeyine çarparak dağılabilir.
III – Dünya atmosferine giren her gök cismi yere ulaşmayabilir.

Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

A) Yalnız III              B) Yanlız I
C) II ve III               D) I ve III

8.

Işık hızında gidebilen bir uzay mekiği yapabilseydik,
Dünya’dan 4 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene gidip geldiğimizde yolculuk kaç sene sürmüş olurdu?

A) 2                                  B) 4
C) 6                                  D) 8

9.
I – Gelgit olayı Dünya, Güneş ve Ay arası çekim kuvvetinin bir sonucudur.
II – Gelgit etkisinin en iyi gözlenebildiği bölgeler kutup bölgeleridir.
III – En çok ilk dördün ve son dördün evrelerinde gözlemlenir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                    B) Yanlız II
C) II ve III                                   D) I ve III

10.

Yukarıdaki numaralandırılmış konumların hangisinde ay ilk dördün evresindedir?
A) I                                         B) 2
C) 3                                        D) 4

11.

Yukarıdaki insanlardan hangisi mesleği dikkate alındığında diğerlerinden farklıdır?

A) Ali Kuşçu                                            B) Uluğ Bey
C) Galileo                                               D) Armstrong

12.

Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan alanlara hangileri gelmelidir?
_______ I                                        II
A)     Gök taşı                               Uzaklık
B)      Meteor                                Yarıçap
C)       Yıldız                                   Sıcaklık
D)     Gökada                                 Kütle

13. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin halkası ve uydusu yoktur?
A) Jüpiter                       B) Neptün
C) Uranüs                      D) Venüs

—————————————–

Ünitenin Diğer Konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*