Aydınlatma Teknolojileri

4. Sınıf – Fen Bilimleri – 5. Ünite – 1. Bölüm
Aydınlatma teknolojileri insanların ışık kaynaklarının ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmaktadır.
İnsanlık tarihi boyunca farklı aydınlatma teknolojileri kullanılmıştır.

Eski Aydınlatma Teknolojileri
İnsanoğlunun ilk kullandığı aydınlatma aracı ateş olmuştur. Bu ateş daha çok odun ateşi gibiydi. Sonra başka teknolojiler de kullanıldı:

  • Ateş
  • Meşale: Odunun ucuna çam reçinesi sürülerek yakılır.
  • Kandil: Pişmiş kilden yapılan kaplara konulan hayvansal yağlar yakılarak ışık verir
  • Mum: Katı haldeki hayvansal yağlardan elde edilen bir yöntemdi. Günümüzün mumlarında hayvansal yağ kullanılmaz.
  • Gaz lambası: Gaz yağıyla çalışan bir teknolojiydi.

Günümüzde Kullanılan Aydınlatma Teknolojileri

  • Akkor Lamba: Flaman isimli metal bölümün ısınmasıyla ışık verir.Günümüzde kullanımı giderek azalmaktadır. Fazla elektrik harcar.
  • Floresan Lamba: Akkor lambalardan daha tasarrufludur. İçinde iletken ve parlayan gaz bulunur.
  • Led Lamba: Hem az enerji harcar, hem de uzun ömürlüdür. Günümüzde çok yaygın kullanılmaktadır.
  • Halojen Lamba: Akkor lambalara benzer. Akkorlardan daha az enerji harcar. Floresan ve lede göre enerji tüketimi yüksektir.

Aydınlatma Araçlarının Yaşamımızdaki Önemi
Dünyamızın ışık kaynağı Güneş’tir. Güneş ışığının giremediği alanlarda ve gece olduğunda işlerimizi yapabilmek için ışık kaynaklarına ihtiyaç duyarız.
Aydınlatma araçları;
– Gece şehirlerin güvenliğini sağlar.
– Otomobille gece de yolculuk yapmayı sağlar.
– Ambulans, itfaiye gibi araçların tanınmasını sağlar.
– Trafik ışıklarının çalışmasını sağlar.
– Reklam tabelalarının ve eczane gibi dükkanların daha kolay fark edilmesini sağlar.
– Hastanelerde ameliyatların daha kolay yapılmasını sağlar.
– Yeterince ışık almayan odaların aydınlatılmasını sağlar.
– Fabrikalarda gece de iş yapılmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*