Golgi Organelini Kim Keşfetti?

Golgi organeli bitki ve hayvan hücrelerinin çoğunda bulunan bir organeldir. Başlıca görevi salgı maddeleri üretmek olmasına karşın pek çok görevi vardır.Peki bu organel kim tarafından, ne zaman keşfedilmiştir? Golgi organeli kaç yılında keşfedildi?1898 Golgi organelini kim buldu?Camillo Golgi (Kamillo Golgi)İtalyan Okumaya devam et Golgi Organelini Kim Keşfetti?

Sitoplazmanın içinde neler bulunur?

Sitoplazma hücrenin iç yüzeyini dolduran, yarı akışkan kıvamda bir sıvı ve organellere verilen isimdir. Sitoplazma canlıdır. Peki sitoplazmada hangi maddeler bulunur? Sitoplazma içinde bulunan maddelerSitozol: Sitoplazmanın sıvı kısmıdır.Çözünmüş enzimler.AminoasitlerNükleotitlerRNA,İyonlar,KoenzimlerKarbondioksitAmonyakSu

Endositoz Nedir?

Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içine alınması için kullanılan yöntemdir. Endositoz olayında enerji (ATP) harcanır. Enerji harcanarak gerçekleşir Hücre zarından geçemeyen maddeler taşınır Hücre duvarı (çeperi) olan bakteriler, mantarlar, bitkiler ve arkalerde gerçekleştirilmez. Hücre zarı yüzeyi azalır Fagositoz ve Okumaya devam et Endositoz Nedir?

Plazmoliz ve Deplazmoliz

Hücrenin su alma veya su kaybetme durumlarına göre farklı isimlendirmeler yapılır.Bir hücre yoğun bir ortama bırakıldığında su kaybeder ve büzülür, buna plazmoliz denir. Eğer hücre daha az yoğun bir ortamdaysa su alır ve şişer buna da deplazmoliz denir. Plazmolize uğramış Okumaya devam et Plazmoliz ve Deplazmoliz

Hipotonik Çözelti Nedir?

Hücre ve ortam arasındaki madde geçişleri farklı çözeltilerde farklı şekillerde gerçekleşir. Bir çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan azsa bu çözeltiye hipotonik çözelti denir. Yani ortamın su oranı hücreden fazladır.Bu durumda hücre içine su girişi olur. Hipotonik ortamda ozmoz sayesinde hücre su Okumaya devam et Hipotonik Çözelti Nedir?

İzotonik Çözelti Nedir?

Bir hücre kendisiyle aynı yoğunluğa ait ortama bırakılırsa hücre denge durumundadır. İzotonik çözelti hücreyle aynı yoğunluğa sahip ortamlara verilen isimdir. Bu tür ortamlarda hücre denge halindedir. İzotonik çözeltilerde ortam ve hücre arasında madde geçişi olur ama bu geçiş dengeyi bozmayacak Okumaya devam et İzotonik Çözelti Nedir?

Hipertonik Çözelti Nedir?

Hipertonik kavramı ortam yoğunlu için kullanılan bir kavramdır. Hücre için bu kavramı açıklamak gerekirse; bir hücrenin sitoplazmasının yoğunluğundan daha yoğun olan ortamlar hipertonik olarak açıklanabilir. Hipertonik ortamda hücreye ne olur?Bir hücre kendinden daha yoğun bir ortama bırakıldığında hücre içinden hipertonik Okumaya devam et Hipertonik Çözelti Nedir?

Osmotik Basınç

Düşük yoğunluklu bir sıvıdan büyük yoğunluklu ortama sıvı geçmesiyle meydana gelen basınca osmotik basınç denir. Osmoz olayında su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer ve bu bir basınç oluşturur. Bu durum hücre içindeki çözünmüş katı moleküllerin hücrenin yüzeyine yaptığı Okumaya devam et Osmotik Basınç

Difüzyon Nedir?

Difüzyon kelimesinin karşılığı “yayılma”dır. Yani bir maddenin diğer madde içinde yayılmasına denir. Örneğin suya damlatılan mürekkep dağılmaya başlar ve bir süre sonra su ve mürekkep her yerde aynı yoğunlukta karışır. Difüzyon yoğunluğun fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru ilerler. Okumaya devam et Difüzyon Nedir?