Fen Bilimleri 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Fen Bilimleri 7. Sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinden başlayarak Işık ünitesinin ilk konusuna kadar olan konuları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.1. Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini yazın
OH : ……………………………
SO2 : …………………………
CO2: ……………………………
H2O: …………………………
NH3: ……………………………

2. Aşağıda şekilleri verilen taneciklerin hangi madde türüne ait olduğunu yazın.


1………………….    2…………………..
3………………….    4…………………..
5………………….    6…………………..

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın
•    Bileşikler saftır. (      )
•    Elementler iki veya daha fazla aynı cins elementten oluşur.  (      )
•    Özelliği her yerde aynı olan karışımlar homojendir. (      )
•    Çözünen oranı daha fazla olan çözelti derişiktir.  (      )
•    Karışım oluşurken kimyasal
değişim olur. (      )

4.Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde işaretleyin.

5. Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Boşluklara + ve – yazın.

6. Boş alanları doldurun
•    Özellikleri her yerde aynı olan karışımlara ……………. Denir.
•    Bir atom elektron aldığında veya verdiğinde …………….. adını alır.
•    Elektrik akımını ileten çözeltilere ……………….. denir.
•    Elektron alış verişiyle gerçekleşen kimyasal bağa …………………….… denir
•    Işık ………………… şeklinde yayılır.

7. Aşağıda verilen işlemler sonrasında Atom veya iyonların yüklerinin nasıl değiştiğini noktalı yerlere yazın.

8. Aşağıdaki atomların yapacağı bağ türünü yazın. (Bağ yapmayanlar da olabilir)

9. Aşağıdaki atomlara ait değerlerden verilmeyenleri kutucuklardaki boşluklara yazın.

10. Aşağıda içeriği verilen çözeltilerin derişimini büyükten küçüğe sıralayın
A:  50g Su, 20g şeker
B:  100g Su, 20g şeker
C:  10g su 10g şeker

a) A=B=C        b) A>B>C
c) C>A>B       d) C>B>A

11. Çözünme hızına etki eden faktörlerden üç tanesini yazın.

12. Aşağıdaki kabın içine şıklarda verilen hangi çözeltileri koyarsak lamba ışık verir?

a) Sirke              b) Saf su
c) Şekerli su       d) Alkol + su

13.
Boş alanları doldurun
•    Elektrik akımı …………………….. titreşimiyle gerçekleşir.
•    Bir elektrik devresinde elektrik akımının büyüklüğünü ölçmek için ………………………. Kullanılır.
•    Elektrik devresinde gerilim …………………. İle ölçülür.
•    + ve – yükleri eşit olan cisimlere ……………  denir.
•    Elektrik akımını ileten çözeltilere ………………. Çözeltiler denir.

14. Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Işık doğrusal yayılır.
b) Su dolu bardağa kalem koyduğumuzda kırılmayı görebiliriz.
c) Işık bir enerjidir.
d) Işık bir maddedir.

15. Farklı renklerdeki cisimler güneş ışığı altında aynı oranda mı ısınır? Bu soruya cevap aramak için bir deney yapsaydınız nasıl olurdu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*