Güneş enerjisinden nasıl yararlanırız?

Güneş tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde güneş enerjisini kullanmak amacıyla çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir.

Güneş enerjisinin Önemi

  • Tükenmeyen bir enerjidir (yenilenebilir)
  • Çevreye zararsız bir enerjidir.
  • Isı ve elektrik gibi başka enerjilere dönüştürülebilir.
  • Uzaydaki yapay uydularda enerji üretmenin en kolay yoludur
  • Ülke ekonomisine katkıda bulunur. Para tasarrufu sağlar.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları

  • Sıcak su üretmek
  • Elektrik üretmek
  • Aydınlatma sağlamak
  • Besinleri kurutmak
  • Yemek pişirmek

Güneşten Sıcak Su
Güneş kolektörleri koyu renkli cisimlerin ışığı soğurma özelliğinden yararlanır. Genellikle evlerin çatılarına yerleştirilen paneller ışığı soğurarak sıcak su üretir.

güneşten sıcak su

Güneşten Elektrik
Güneş pilleri güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu sayede uzaydaki uydular, elektrik şebekesi olmayan dağ evleri, bazı trafik ikaz cihazları, bazı hesap makinelerinin çalışması sağlanır.

güneşten elektrik

Güneşle Aydınlatma
Güneşin ulaşamadığı alt katlar veya büyük binaların iç odaları ışığı toplayan bazı özel sistemlerle aydınlatabilir. Fiber optik kablolar yardımıyla ışığı taşımak mümkün olmaktadır.
gunes-aydinlatma

Güneşle Yemek Pişirme
Güneş enerjisini bir odakta yoğunlaştırarak su ısıtmak veya yemek pişirmek amacıyla kullanılan aletlere güneş ocağı veya güneş fırını denir. Çok yaygın bir kullanım alanı yoktur. Daha çok gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktadır.

güneşle yemek pişirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*