Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı ülke ve aile ekonomisi bakımından neden önemlidir?

Günümüzde kullandığımız teknolojik aletlerin çalışmasında genellikle elektrik enerjisini kullanırız. Bu derece yaygın kullanılan elektrik enerjisi üretilirken başka enerjilere ihtiyaç duyulur.

Ülke Ekonomisi İçin Önemi
Elektrik üretiminde daha çok kömür ve doğalgaz kullanılır.
Kömür ve doğalgazın büyük bölümü yurtdışından alınır. Yani ithal edilir. Bu da ülkenin döviz kaybetmesi anlamına gelmektedir.
Elektriği bilinçsiz kullanır, tasarruf etmezsek daha fazla elektrik harcar ve bunun sonucunda ülke olarak diğer ülkelere daha fazla para ödemek zorunda kalırız.

Devlet kurumları, dernekler ve meslek odaları halkı enerjinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda eğitici çalışmalar yaparlar.

Enerjinin tasarruflu kullanılmasının bir faydası da hava kirliliğinin azalmasıdır. Mevcut elektrik üretiminin büyük çoğunluğu atmosferi kirleten fosil yakıtlardan elde edilir. Bilinçli elektrik kullanımı fosil yakıt tüketimini azaltır ve çevre kirliliğini azaltır.

Aile Ekonomisi İçin Önemi
Elektriğin bilinçli ve tasarruflu kullanımı aile bütçesinin korunmasına yardım eder. Ayrıca bu konuda bilinçlenen bir aile diğer önemli alanlarda da doğru kararlar alabilir.
Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımı; elektrik güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması, vatandaşlık bilincinin artması, toplumsal dayanışmaya katkı gibi alanlarda önemli role sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*