Fen ve Teknoloji 6. Sınıf 1. Yazılı

Fen ve Teknoloji dersi 6. sınıflar için 1. dönem, 1. yazılı sınav soruları. Sorular 1. ünite olan Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme konularını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

1.
Aşağıdaki tabloda sıralanan organelleri verilen özelliklerle eşleştirin.

2. Aşağıda resmi verilen çiçeğin bölümlerini çizgilerin karşısına yazın.

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.
(    )  Tüm bitkilerin çiçeği vardır.
(    )   Meyvenin görevi bitkiyi tohumu korumaktır.
(    )   Taç yaprağın görevi böcekleri üzerine çekmektir.
(    )   Döllenme çiçeğin erkek organında olur.
(    )   Tomurcuk halindeyken çiçeği koruyan çanak yapraktır.

4. Aşağıda ergenlikte görülen değişmelerden bazıları verilmiştir.  Bu özelliklerden yalnız kızlarda görünenlere “K” , yalnız erkeklerde görünenlere “E”, iki cinsiyette de ortak gerçekleşenlere “O” yazın
(    ) Üreme organlarında ve koltuk altlarında tüylenme,
(    ) Seste Kalınlaşma
(    ) Yumurtalıkların olgunlaşması
(    ) Kararsızlık ve hırçınlık
(    ) Sperm üretmeye başlama

5.
6. Aşağıda üremeyle alakalı bazı aşamalar verilmiştir.

Şekilde verilenlere göre hangisi yanlıştır?
a) 2 numaralı hücre dişi organda üretilir.
b) 1 numaralı hücre spermdir ve erkek organda üretilir.
c) 3.hücre döllenme sonucu oluşan zigottur.
d) 1. ve 2. hücreler hareketsizdir.

7.  Aşağıda verilen sıralama boş alanları doldurun.
……………… >>  Doku    >>   Organ   >>   ………    >> Organizma

8. Çimlenme için gereken şartları yazın

9. Aşağıdaki tablodaki kutuları tohumların taşınma yöntemlerini doğru gösterecek şekilde, “X” koyarak işaretleyin.

10. bitki ve hayvan hücrelerini, temel bölümlerini göstererek ayrı ayrı çizin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*