2012 – Fen Bilimleri 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı 7. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı soruları şu üniteleri kapsamaktadır:

– Kuvvet ve Hareket
– Yaşamımızdaki Elektrik
– Maddenin Yapısı ve Özellikleri 

1. Aşağıdaki elementlerin kullanım alanlarını yazınız:
Cıva:

Magnezyum:

Potasyum:

Bor:

Helyum:

2. Aşağıdaki elementlerin sembollerini veya isimlerini yazın.

Demir: ……………..
Klor:    ……………..
…………..       P
…………..      Si
Azot:   ……………..

3. Aşağıdaki sembol ve formülleri ayırın.

Sembol: ………………………………………………

Formül: ………………………………………………

4. Atomla ilgili verilenlerden doğru olanlarına”D, yanlış olanlarına “Y” yazın.
(    ) Elektronlar atomun çekirdeğindedir.
(    ) Protonun kütlesi nötronun kütlesiyle aynıdır.
(    ) Atomun en hızlı taneciği elektronlardır.
(    ) Nötronlar + yüklüdür.
(    ) Atomun hacmini elektronlar oluşturur.
(    ) Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir.

5. Aşağıdaki atom modeline bakarak verilen tabloyu doldurunuz.

6. Aşağıda elektron dağılımları ve özellikleri verilen atomların iyon değerlerini bulun.

A: ………….
B: ………….
C: ………….

7. Aşağıdaki atomların özelliklerini altlarına “elektron almak ister” , “elektron vermek ister” ve “kararlı” yazarak belirtin.

…………….          …………………….          …………………..

8. Aşağıdaki atomlar arasında gerçekleşen kimyasal bağ türlerini yazınız.

K:…………….
L:…………….
M:……………

9.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına”D, yanlış olanlarına “Y” yazın.
(     ) İyonik bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır.
(     ) Kovalent bağ elektron eksiği elektron fazlası olan atomlar arasında gerçekleşir.
(     ) Kararlı atomlar iyonik bağ yapmak ister.
(     ) Aynı cins atomlar iyonik bağ yapamaz.
(     ) Kimyasal bağlarda kimyasal değişme gerçekleşir.

10. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin isimlerini yazınız.

11. Aşağıdaki karışım türlerine ikişer örnek veriniz.

Homojen karışım:

 

Heterojen karışım:

 

12. 

Yukarıdaki devreye bakarak, aşağıdaki bilgilere göre hangi lambaların ışık vereceğini bulunuz.
D ve A kapalı,  B, C açık: …………………….
D ve B kapalı,  A ve C açık: …………………..
A, B, C, D Kapalı: ……………………
A, B, C kapalı,  D açık :…………………..

13. Aşağıdaki devreyi A lambasını kısa devre yapacak şekilde değiştirin.

14. Aşağıda verilen ifadeleri tamamlayın.
Direncin birimi …………………… dir.
Akım …………………………… ile ölçülür.
Voltmetre devreye ……………………………. bağlanır.
Direnci ………….. olan telden çok akım geçer.
Pil devreye gerilim sağlar ve birimi ……………………… dir.

15. Aşağıdaki elektroskop örneklerinde yaprakların nasıl hareket edeceğini belirtin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*