2012 – Fen Bilimleri 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı 8. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı soruları şu üniteleri kapsamaktadır:
– Maddenin Tanecikli Yapısı
– Ses
– Maddenin Halleri ve Isı

1. Erime kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilen K, L, M cisimlerinin 30 ° C sıcaklıktaki fiziksel hallerini bulunuz.

K:  …………………….
L:  …………………….
M: …………………….

 2.

Aşağıda içlerinde su bulunan özdeş tencere ve ateşler gösterilmiştir.
Aynı anda  ateşe bırakılan tencereler eşit sürede ısıtılıyor ve sıcaklık değişimleri ölçülüyor.

Buna göre tencereleri içinde en fazla su bulunandan az bulunana doğru sıralayın

…………… – …………….. – ……………..

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.

(    ) Sıcaklık kütleye bağlı, ısı kütleye bağlı değildir.
(    ) 15 °C olan bir cisim 25°C olan cisimden ısı alır.
(    ) Maddenin ortalama hareket enerjisine sıcaklık denir.
(    ) Isı termometreyle ölçülür.
(    ) Bir maddenin sıcaklığı  20°C’den 10°C’ye düşürülürse taneciklerinin hareketi artar.

4. Aşağıda bazı ses kaynaklarına ait dalgalar gösterilmiştir.

Buna göre;

-Frekansı en düşük olanlar: ………..
-Frekansı en yüksek olanlar: ………

5. Aşağıdaki seslerden hangisi uzaktan daha kolay duyulur?

6. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

– Ses frekansının birimi ……………………… dir.
– Ses dalgaları havada 1 saniyede  ……………… metre yol alır.(yaklaşık)
– İnce seslerin frekansı …………………….dir.
– Ses bir madde değil, ………………………dir.
– Ses düzeyi birimi ………………………….dir.

7. aşağıda 3 farklı madde gösterilmiştir.

Bu maddelerde sesin yayılma hızını en hızlıdan en yavaşa sıralayın.

……………….. – ……………….. – ………………….

8. Bir müzik aletinin telleri görülmektedir.

tellere eşit şiddette vurulursa hangi telden çıkan sesin frekansı en düşüktür?

9. Aşağıdaki ifadelerin boş bırakılan alanlarını doldurunuz.
Suya sertlik veren iyon ………….. dir.
Suyu dezenfekte etmek için ……………….. elementi kullanılır.
Sert su makinelerde ……………………….. neden olur.
Suyu mikroplardan ve yabancı cisimlerden arındırmaya ………………………………………….. denir.
Suyun sertliğini gidermek için ……………………………………. yapılır.

10. Sert suyun zararlarına ve faydalarına örnek verin
Faydaları:

  • ………………………………………………………………………………………….

Zararları:

  • ………………………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………………….
11.  Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.

(   )pH asitliğin ve bazlığın bir ölçüsüdür.
(   )Sulu çözeltilerine H iyonu veren maddelere asit denir.
(   )Asitler kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür.
(   )Asit ve bazların etkileşimiyle olan tepkimeye yanma tepkimesi denir.
(   )Asitlerin tatları ekşidir.
(   )Asit ve bazlar gıda ve temizlik maddelerinde bulunmaz.
(   )Asit-baz çözeltileri kullanırken dikkatli olmak gerekir.
(   )Sulu çözeltilerine OH iyonu veren maddelere baz denir.
(   )ph değeri 7 olan maddelere nötr madde denir.
(   )ph değeri 14’e yaklaştıkça asit özelliği artar.

12. Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.

Hazırlayan: Onur Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*