8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı – 2013/2014

8. Sınıf Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sorularınin içeriği kitabın başından ses ünitesinin sonuna kadardır. Soru ağırlığı son iki üniteye verilmiştir.

1. Sesle ilgili verilen cümlelerdeki boş bırakılan alanları uygun kelimlerle doldurunuz.

  • Ses maddenin …………………….. oluşur.
  • Bir ses kaynağından uzaklaştıkça sesin ………………. azalır.
  • Erkek sesinin frekansı kadın sesinden ……………………
  • Kalın seslerin diğer ismi …………….
  • Sesin bir ………………….

2.
ses-yazili-7

3. Verilen ses dalgalarına bakarak sorulara cevap veriniz.
ses-yazili-8

4.
ses-yazili-9

5.  Gök gürültüsü duyulduktan  4 saniye sonra sesi duyulduğuna göre şimşek bizden kaç metre uzakta çakmıştır? (ses hızı: 350m/s)
a) 700 m   b) 1050 m        c) 1400 m          d) 350 m

6.
ses-yazili-10
K noktasında üretilen ses bir süre sonra ara bölmeden geçip L noktasına ulaşıyor.
Üretilen sesin L noktasına daha hızlı ulaşması için hangi işlemler yapılmalıdır?
I- Ara bölmedeki gazı ısıtmak.
II-Ara bölmeye gaz yerine sıvı koymak
III- Ara bölmedeki tüm gazı boşaltmak.
a) Yanlız I     b) I ve II    c) II ve III     d) I ve III

7.
ses-yazili-11

8. Aşağıda bazi maddeler verilmiştir.
ses-yazili-12
Bu ürünlerin pH değeri kaç olabilir? (yaklaşık değerleri yazmanız yeterlidir.)
I:
II:
III:
IV:

9.  Aşağıdaki özelliklerin asitlere ait olanlarına A, bazlara ait olanlarına B ikisinin de özelliği olanlara AB yazınız.
(    ) Turnusol kağıdınınrengini mavi yapar.
(    ) Metallerle hidrojen gazı açığa çıkarır.
(    ) Nötrleşme tepkimesi yapar.
(    ) Tahriş edicidir.
(    ) Sulu çözeltilerine OH iyonu verir.

10. aşağıdaki maddelerin asit baz veya nötr madde olarak guruplandırın.
Sirke: ………………
Limon: ……………..
Diş macunu: ……………
Tuz: …………..
saf su: ………….

11. Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazınız.
Al³ ve  OH¯: ……………………………..

Ca² ve PO4³‾ :…………………………..

12. 400 N ağırlığındaki bir cismin taban alanı 5 m²’dir. Bu cismin yere yaptığı basınç kaç pa’dır.
a) 2000   b) 405    c) 200     d) 80

13. Genetik hastalıklarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Cinsiyet kromozomlarında taşınabilirler.
b) Genellikle baskın genlerde taşımırlar.
c) İnsanlar hastalık taşıyıcısı olabilirler
d) Akraba evliliği genetik hastalık riskini arttırır.

14. Hangisi doğal seçilime örnektir?
a) Renk körlüğü
b) Güneşte tenin bronzlaşması
c) İklim değişikliğine uyum sağlayamayan türlerin yok olması
d) Kutup ayılarının geniş ayaklı olması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*