Biyoteknoloji – 8. Sınıf

Canlılar kullanılarak veya canlılar üzerinde gerçekleştirilen teknolojik çalışmalara biyo-teknoloji denir.
Biyoteknolojiyle geliştirilen ürünlere örnek olarak;

 • Aşı Üretimi
 • Hormon üretimi
 • Penisilin gibi ilaçların üretilmesi
 • Zor şartlara uyum sağlayan bitkilerin geliştirilmesi
 • Genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler elde edilmesi
 • Yapay organların geliştirilmesi vb. sayılabilir.

Biyoteknolojinin Bölümleri
Biyo-teknoloji 5 dala ayrılmıştır.
Bunlar: Tıbbı biyoteknoloji, tarım ve hayvancılık biyoteknolojisi, gıda biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji ve çevre biyoteknolojisidir.

Biyoteknolojinin Olumlu Yönleri (faydaları)

 • Çevresel Yararlar:
  Gübre ve tarım ilacı ihtiyacı az olan bitkiler geliştirerek toprak ve su kirliliğini önleme.
  Kolay ayrıştırılmayan ağır metal veya kimyasal maddeleri ortadan kaldırabilecek organizmalar geliştirme vb.
 • Sağlık Açısından Yararları
  Aşı üretimi
  Hastalıklı genlerin tespiti
  İlerde yapay organların üretimiyle insan yaşamı uzayabilir vb.
 • Tarım ve Gıdayla İlgili Yararları
  Zor iklim şartlarına ve hastalıkla dirençli bitkiler yetiştirmek
  Besin değeri yüksek bitkiler elde etmek. Örneğin havucun A vitamini seviyesini arttırmak
  Sebze ve meyvelerin raf ömrünün uzatılması
  Yenildiğinde insanda aşı etkisi yapabilecek bitkiler yetiştirmek
  Küçük arazilerden büyük oranda verim elde etmek. Bu gerçekleşirse doğal alanların tarım arazisi için kullanılmasının önüne geçilecektir.

Biyoteknolojinin Olumsuz Yönleri (zararları)

 • Çevresel Tehlikeler
  Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebilir. Örneğin mısırların DNA’sının değiştirilmesi bu canlıyla beslenen diğer canlıları olumsuz etkileyebilmektedir.
 • Sağlık Tehlikeleri
  Genetiği değiştirilmiş gıdalar alerjik hastalıklara neden olabilir.
 • Sosyo-Ekonomik Tehlikeler
  Çok uluslu şirketler bu teknolojileri patendlediğinde dünya beslenmesinde söz sahibi olabilecelerdir.
  Biyoteknolojiyle yüksek verimde istediğimiz kadar üretilen tarım ürünlerini, gelirini bu alandan sağlayan ülkelerin zarar görmesine neden olacaktır.
  İnsan klonlanması ve yapay üstün ırkların oluşturulması insanlar arasında sınıf farları doğmasına neden olabilecektir.

Biyoteknolojinin Tarihi

İnsan türünün ilk örneklerinden beri biyoteknoloji çeşitli şekillerde kullanılmıştır.

 • Maya bakterilerini kullanarak hamuru, sütü ve çeşitli maddeleri mayalamışlardır.
 • ilk aşının bulunması (mikroskobun keşfinden sonradır)
 • Penisilinin bulunması. (bakterileri öldüren bir antibiyotik)
 • DNA’nın keşfi
 • 1950’leren sonra modern bitoteknoloji aşamasına geçilmiş ve mikroskobik düzeyle bilimsel veriler üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.
 • Günümüzde biyoteknoloji daha çok DNA üzerine kurulu bir yapı kazanmıştır.

Biyoteknoloji Meslek Dalları

 • Fizikçiler
 • Kimyagerler
 • Ziraat Mühendisleri
 • Biyokimya uzmanları
 • Tıp doktorları
 • Genetik Mühendisleri
 • Biyologlar

Biyoteknoloji Çalışmalarının Bölümler Dağılımı

Gıda sektörü (% 77), antibiyotik (% 12), ilaç (% 7), tarım (% 3)

Alakalı Konular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*