DNA, Mitoz ve Mayoz bölünme kısa cevaplı sorular

Dna, Mitoz ve Mayoz bölünme konuları hakkında hazırlanmış kısa cevaplı sorular

 

Dna’nın yapı taşı nedir? …………………..

Dna’nın şekli nasıldır? …………………..

Dna’nın kaç çeşit nükleotidi vardır? …………………..

Dna hücrenin neresinde bulunur? …………………..

Kaç çeşit hücre bölünmesi vardır? …………………..

Aşağıdaki olaylar hangi bölünmede gerçekleşiyor yazınız:

Yaraların iyileşmesi (               )

Boyun uzaması (               )

Yumurtanın oluşması (               )

Tek hücrelilerin üremesi (               )

Spermin oluşması (               )

Mayozda kalıtsal çeşitliliği ne sağlar? …………………..

Mayoz bölünme kaç aşamada gerçekleşir? …………………..

Mitozla mayoz arasında bir fark yazınız: …………………..

İnsanda Vücut hücresinde kaç kromozom bulunur? …………………..

İnsanda üreme hücresi kaç kromozomludur? …………………..

İnsanda n kromom kaça denk gelir? …………………..

İnsanda 2n kromozom kaça denk gelir? …………………..

İnsanda haploid kromozom kaça denk gelir? …………………..

İnsanda diploid kromozom kaça denk gelir? …………………..

500 nükleotitli  dna’da adenin 150 ise guanin kaçtır? …………………..

Hücre bölünmelerinde ilk aşama nedir? …………………..

Mitoz kimlerde görülür? …………………..

Mayoz kimlerde görülür? …………………..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*