Fen Bilimleri 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

Fen Bilimleri 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi ve Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin Kimyasal Bağ konusuna kadar olan bölümü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Yazılı Soruları

1. Boş alanları uygun kelimelerle doldurun.
•    Cisimlerin elektrik yükünün cinsini ve büyüklüğünü anlamaya yarayan alete ……………….. denir.
•    + yüklü cisimler  ……. Yüklü cisimleri iter.
•    – yüklerin bir kablo yardımıyla toprağa akmasına …………… denir.
•    İki bulut arasındaki yük akışına …………… Denir.
•    Akımın büyüklüğünü ölçen alete ………… denir.

2.


+ yüklü elektroskopa yine + yüklü bir çubuk yaklaştırılıyor.
Bu durumda elektroskopların yaprakları nasıl hareket eder? Neden?

3. Aşağıdaki cisimlerin üzerlerine altlarında yazan özellikleri sağlayacak şekilde yükleri çizin.(Anlaşılır şekilde yazın)

4.

Yukarıdaki devreye voltmetre ve ampermetreyi uygun şekilde ve doğru sembollerle yerleştirin.

5.

Yukarıdaki elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir?
a) K, L ve M            b) L ve M
c) K ve N            d) K, M ve N

6. Sadece S lambasının ışık vermesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

a) Yalnız K            b) yalnız M
c) K ve N            d) L, M, N ve K

7.

Devrede verilen lambalarının parlaklıklarını çoktan aza doğru sıralayın.

8. Bir ampulün parlaklığını arttırmak için hangisinin yapılması doğru olur?
a) Direnci daha büyük tel kullanmak
b) Pil sayısını arttırmak.
c) Devreye ampermetre takmak
d) Seri bağlı bir lamba daha kullanmak

9. Aşağıdaki elementlerin sembollerini isimlerini boş bırakılan yerlere yazın.

Mg……………               S…………………
……  Potasyum          ….. Lityum
Na  ……………               Cl ………………
…… Kalsiyum                …… Argon
…… Bor                         ..… Demir

10. Hangisi bir atom modeli değildir?
a) Üzümlü kek modeli
b) Rutherford Modeli
c) Bohr Atom Modeli

11.

Yukarıdaki atom için aşağıdaki sorulara cevap verin.
……………. Katmanı vardır.
Son görüngesinde ………… elektrony  vardır.
2. katmanda …………. elektron vardır.
Toplam …………… elektron vardır.
1. katmanda …………….. elektron vardır.

12. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “ D ” yanlış olanlarına “ Y ” yazın.
(    ) Elektrik akımı birimi amperdir.
(    ) Ampermetre devreye paralel bağlanır.
(    ) Voltmetre devreye seri bağlanır.
(    ) Direnç arttıkça akım azalır.
(    ) Gerilim birimi volt’tur.

13. Aşağıda özelliği verilen elementlerin isimlerini yazın.
Hafif ve dayanıklı olduğu için uçaklarda
kullanılır …………………….
Diş dolgusunda ve termometrede kullanılır …………
Dünyada en çok bulunan elementtir. ……………..
Sıvı deterjanda kullanılır.  ………………
Sütte ve peynirde bulunur. ………………..
Isıya dayanıklı cam yapılır. ……………….
Yanıcı olmadığı için balonlarda kullanılır. …………..
İlk elementtir. ………………..
Kumda bulunur. Cam yapılır. ………………..
Marul ve ıspanakta bulunur. ……………..

14. Aşağıdaki sembol ve formülleri doğru olarak ayırın.


Sembol        Formül
……….                      ……….
……….                      ……….
……….                      ……….
……….                      ……….
……….                      ……….
……….                      ……….

15. Aşağıdaki atomların elementlerin elektron dağılımlarını çizin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*