Fen Bilimleri 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

Fen Bilimleri dersi 8. sınıf, 2. dönem 1. yazılı soruları Maddenin Yapısı ve Özellikleri ile Ses ünitesini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Yazılı Soruları:

1. Aşağıda bir ses dalgası verilmiştir.

Bu ses dalgasıyla aynı frekansta, fakat şiddeti daha düşük bir ses dalgası çizin.

2. Aşağıdaki kelimeleri verilen kavramlara doğru olarak dağıtın.

3. Ses dalgalarından yararlanılarak çalışan alet veya olaylara 3 örnek verin.

4. Aşağıdaki ifadelerin doğrulanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.
•    Ses dalgalarının özelliklerini gösteren aletlere ultrason denir. (    )
•    Sesin frekans birimi desibel’dir. (    )
•    Ses bir enerjidir. (    )
•    Sıcakta ses daha hızlı yayılır. (    )
•    Ses havada demirden daha yavaş yayılır. (    )

5.
Sesin hızı yayıldıkları ortamın;
I – Sıcaklık
II – Yoğunluk
III – Hacim
Özelliklerinden hangisi ya da hangilerine bağlıdır.
a) I ve II        b) II ve III
c) I ve III        d) I , II ve III

6. Aşağıdaki flütlerin seslerini inceden kalına doğru sıralayın

……………………………………………

7. Aşağıdakilerden hangisi suya sertlik veren iyonlardandır?
a)  Cl                    b) Ca ve Mg
c) Na ve Cl        d) Demir

8. Ser ve yumuşak sularla ilgili verilenlerin doğru olanlarına ( D ), yanlış olanlarına ( Y ) yazın.
•    Sert sular kolay köpürmez. (    )
•    Yumuşak sularda daha az deterjan harcanır. (    )
•    Sert sular sağlığa zararlıdır. (    )
•    Kaynatılan su daha da sert hale gelir. (    )
•    Sert sular “reçine yastıkları”yla yumuşatılabilir. (    )

9. Korozyon nedir? Açıklayın.

10. Asit yağmurlarını azaltmak için yapılabilecek iki şey yazın.

11. Asit ve baz özelliklerine ait tabloyu doğru olarak işaretleyin.

12. Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.

Bu maddeleri kuvvetli asitten zayıf aside doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir.
a) A, B, C            b) B, A, C
c) C, A, B            d) C, B, A

13. Aşağıda verilen asit türlerini besinlerle eşleştirin.

14. Aşağıdaki bileşikleri asit ve baz bölümlerine doğru olarak ayrıştırın.
LiOH  –  H2SO4  –  NO3  –  KOH  –  CO2  –  HNO3

ASİT            BAZ
……………        ………………
……………        ………………
……………        ………………
……………        ………………

15. Aşağıdaki kimyasal tepkimeleri denkleştirin.

Zn     +    HCl         ZnCl2    +   H2

NH3       N2    +     H2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*