Fen Bilimleri 8. Sınıf 2. Dönem Başı Seviye Tespit Sınavı

Fen Bilimleri 8. sınıf için 2. dönem başında uygulanabilecek pekiştirme ve kontrol amaçlı test sınavında basit 40 soruya yer verilmiştir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliğidir?
  A) 4 hücre oluşur
  B) İki hücre oluşur
  C)Çeşitlilik görülür
  D) Parça değişimi olur
 2. Aşağıdakilerden hangisinde nükleotidler yanlış eşleşmiştir?
  A) A=T
  B) T=A
  C) G=C
  D)  A=G
 3. DNA, gen, kromozom, nükleotit yapılarından hangisi daha büyüktür?
  A) DNA
  B) Gen
  C) Kromozom
  D) Nükleotit
 4. Hangisi DNA’nın şeklidir?
  A) Çift zincirli, sarmal
  B) Üç zincirli sarmal
  D) Dairesel şekilli
  D) Çift zincirli düz
 5. Hangisi DNA’nın görevi değildir?
  A) Hücreyi yönetme
  B) Bölünmeye karar verme
  D) Genetik bilgileri taşıma
  D) Besin üretme
 6. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi hangi aşamada farklılık gösterir?
  A)Sitoplazma bölünmesi
  B) Kromozom sayıları
  C) Oluşan hücre sayısı
  D) Çekirdek bölünmesi
 7. 2n=40 kromozomlu hücre 3 kez mitoz geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
  A) 10 B) 20 C) 30      D) 40
 8. Hangisi mayoz geçirir?
  A) Karaciğer hücresi
  B) Sperm hücresi
  C) Deri hücresi
  D) yumurta ana hücresi
 9. Hangisi mayozdaki çeşitliliğin nedenidir?
  A) Sitoplazma bölünmesi
  B) Parça değişimi
  C) Hücre sayısı
  D) İğ ipliklerinin oluşması
 10. Mayoz bölünme hangisini sağlar?
  A) Tek hücrelilerde üreme
  B) Nükleotit diziliminin korunması
  C) Tür içi kromozom sayısının sabit kalması
  D) Yaralı bölgelerin iyileşmesi
 11. Erkeklerde testisin görevini dişilerde hangi organ gerçekleştirir?
  A) Yumurtalık kanalı
  B) Döl yatağı
  C) Vajina
  D) Yumurtalık
 12. Bir basit makine hangisinden kazanç sağlayamaz?
  A) İşten
  B) Yoldan
  C) Zamandan
  D) Kuvvetten
 13. Hangisi bir kaldıraçtır?
  A) Virajlı yol
  B) Vida
  C) Makas
  D) Çivi
 14. Yükleme rampası hangi basit makineye örnektir?
  A) Eğik düzlem
  B) Çıkrık
  C) Makara
  D) Dişli çark
 15. 100N’luk yük hareketli makarada kaç N kuvvetle dengelenir?
  A) 25
  B) 50
  C) 100
  D) 200
 16. sabit makara hangisi için kullanılır?
  A) Kuvvetten kazanç sağlamak
  B) Yoldan kazanç sağlamak
  C) Kuvvetin yönünü değiştirmek
  D) Kuvvetten kayba neden olmak
 17. Hangisi bir basit makine değildir?
  A) Vantilatör
  B) Kürek
  C) Tahterevalli
  D) Tornavida
 18. Musluk kafası hangi basit makineye örnektir?
  A) Kaldıraç
  B) Çıkrık
  C) Makara
  D) Eğik düzlem
 19. 70N’luk bir yükü kaç N kuvvetle dengelersek kuvvetten kazanç sağlamış oluruz?
  A) 60
  B) 70
  C) 80
  D) 90
 20. Mekanik saatlerde hangi basit makine bulunur?
  A) Kasnak
  B) Kaldıraç
  C) Çıkrık
  D) Dişli çark
 21. Hangisi birleşik makinedir?
  A) Bisiklet
  B) Bayrak direği
  C) Gazoz açacağı
  D) Merdiven
 22. Soygazlar hangi grupta bulunur?
  A) 5A
  B) 6A
  C) 7A
  D) 8A
 23. Hangisi 1A grubundaki ametaldir?
  A) Sodyum
  B) Hidrojen
  C) Flor
  D) Kalsiyum
 24. Hangi element kararlı yapıdadır?
  A) 1H
  B) 8O
  C) 10Ne
  D) 12Mg
 25. Hangisi metallerin özelliğidir?
  A) Bileşiklerde – değerlik alırlar
  B) Mat görünümlüdürler
  C) Elektron verirler
  D) Kovalent bağ yapabilirler
 26. 9F elementinin elektron dağılımı hangisinde doğru verilmiştir?
  A) 2-7
  B) 2-8-7
  C) 2-2-5
  D) 9
 27. 13Al hangi gruptadır?
  A) 13A
  B) 3A
  C) 4A
  D) 5A
 28. Hangisi iyonik bağ yapar?
  A) 1H – 1H
  B) 9F – 17Cl
  C) 11Na – 17Cl
  D) 2He – 19K
 29. Kimyasal tepkime denkleminin sol tarafında bulunanların ismi nedir?
  A) Girenler
  B) Ürünler
  C) Kütlenin korunumu
  D) Oluşanlar
 30. 2 katmanlı ve son katmanında 4 elektron bulunan elemenin atom numarası nedir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D 8
 31. Periyodik cetvelde atomlar hangi özelliklerine göre sıralanır?
  A) Kütle numarası
  B) Atom numarası
  C) Nötron sayısı
  D) İyon yükü
 32. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olması için hangisi tepkimeye girmelidir?
  A) Hidrojen
  B) Helyum
  C) Oksijen
  D) Azot
 33. Asitler sulu çözeltilerine hangi iyonu verirler?
  A) OH
  B) H2O
  C) H
  D) CO2
 1. Hangisi bazların özelliği değildir?
  A) Tatları acıdır.
  B) Turnusol kağıdını maviye çevirir
  C) Asitlerle tepkime verir
  D) Metalleri aşındırır
 2. Hangisi asittir?
  A) Çamaşır suyu
  B) Sabun
  C) Kezzap
  D) Amonyak
 3. Hangi pH değeri daha güçlü bazdır?
  A) 10
  B) 13
  C) 6
  D) 7
 4. Hangisi sesin bir enerji olduğunu kanıtlamaz?
  A) Ses bombasının camları kırması
  B) Sesin her yönde yayılması
  C) Yüksek sesin mum alevini titretmesi
  D) Müzik çalan hoparlörün sarsılması
 5. Işık en hızlı hangi ortamda yayılır?
  A) Boşluk
  B) Hava
  C) Su
  D) Cam
  (yoğunluk sırası:  cam > su > hava > boşluk )
 6. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır?
  A) Boşluk
  B) Hava
  C) Su
  D) Cam
 7. Hangisi ses ve ışığın ortak özelliğidir?
  A) Yayılma şekli
  B) Enerji olmaları
  C) Hızları
  D) Titreşimle oluşmaları

Sınavı pdf olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*