Fen ve Teknoloji 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Fen ve teknoloji dersinin birinci dönem 2. sınav için hazırlanmış olan soruları 7. sınıf için. Yazılı sorularında konu dağılımı kitabın başından başlayarak iş – enerji konusunu kapsayacak şekilde belirlenmiştir.Basit makineler sorulara dahil değildir.

1. İşitme olayının gerçekleşmesinde verilen aşamaları ilk olandan başlayarak sıraya sokun.

1- Sesin salyangoza ulaşması
2- Kulak kepçesinin sesi alması
3- Sesin örs çekiç üzengiyi titreştirmesi
4- İşitme olayının gerçekleşmesi.

2. Aşağıdaki tedavi yollarını verilen hastalılarla eşleştirin.

K- Ameliyatla düzeltilir
L  –
Mercekle düzeltilir
O – Tedavisi yoktur.

3. Aşağıda duyu organlarımızda bulunan almaç bölgeleri verilmiştir. Hangi almaç bölgesi hangi duyuya aittir, yanlarına yazın.

Sarı bölge: ……………… Duyusu
Salyangoz: ……………….. Duyusu
Alt deri ………………. Duyusu
Sarı Leke ………………. Duyusu
Tat Tomurcukları ………………….. Duyusu

4. Bir besinin sindirilişine ait tablo aşağıda verilmiştir.

Bu tabloya göre sindirilen besin aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karbonhidrat b) Protein
c)
Yağ d) Vitamin

5. Aşağıdaki boşaltım olaylarının numaralarını organlarla eşleştirin.


6. Deriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)
Alt deri duyu almaçları taşır
b)
Üst deri ölü hücrelerden oluşur
c) Deriye renk veren tabaka üst deridedir
d) Alt deride kan damarları bulunmaz.

7. Aşağıdaki şekilde dilin farklı tat alma bölgeleri verilmiştir. Numaralı bölgelerin hangi tada karşılık geldiğini bulun.
1: …………………………….

2: …………………………….

3: …………………………….

4: …………………………….

8. Aşağıdaki şekilde bir yaya farklı kütlelere asılıyor.

Yayların uzunlukları şekilde verilmiştir. Buna göre soru işaretli kütle kaç Newton’dur?

9. Aşağıdaki kutuya etki eden kuvvetlerden hangisinin iş yapabilmesi mümkündür?


a)
Yalnız F1 b) Yalnız F3
c)
F1 ve F2 d) F2 ve F3

10. Aşağıdaki cisimlerin sahip olduğu potansiyel enerjiler arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir.

a) Ea > Eb > Ec b) Ea = Eb > Ec
c)
Ec > Ea = Eb d) Ec > Ea > Eb

Aşağıdaki durumlarda iş yapılıp yapılmadığını resimlerin altlarına yazın?

12. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazın

– İş yapabilme yeteneğine kuvvet denir. ( )
– Hareket enerjisine kinetik enerji denir. ( )
– Cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi azalır ( )
– Cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. ( )
– Yükseklik arttıkça potansiyel enerji de artar ( )

13. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde işaretleyin.

14. Aşağıda üç cismin çeşitli kuvvetlerin etkisiyle hareketleri veriliyor.

A, B ve C cisimlerinin başlangıç noktaları yukarıda gösterildiği gibi olduğuna göre, bu cisimlerin yaptığı işi karşılaştırın.
a)
WA > WB> WC b) WC > WB > WA
c)
WC > WA > WB d) WA > WC > WB

15. Enerji kaynaklarına dört örnek verin. (Potansiyel ve kinetik enerji örneklerini vermeyin)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*