Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2. dönem 1. yazılı soruları 3. ve 4. üniteleri kapsamaktadır.

 

1.
salınım
Salınım hareketi yapan cisim 3 saniyede 12 salınım yapmaktadır. Buna göre;

  • Hareketin frekansı kaçtır? ………………………
  • hareketin genliği kaç santimdir? ……………..
  • Hareketin bir salınımı kaç cm’dir? ……………

2.
ses-dalgalari-soru-1
Frekansı en yüksek ses: …………..
En ince ses: …………..
Frekansı en alçak ses: ………………….
Genliği en çok ses: ……………
En kalın çıkan ses: ……………..

3. Doğru olanlara “D” yanlışlara “Y” yazınız
(    ) Ses boşlukta az yayılır.
(    ) Sesin yayılma hızı kışın yaz aylarına göre daha fazladır.
(    ) Ses bir maddedir.
(    ) Işık hızı ses hızının iki katıdır.
(    ) Ses dalgalar halinde yayılır.

4.
desibel soru

Aşağıda verilen desibel değerlerini ses kaynaklarıyla eşleştirin.
120 dB – 10 dB – 25dB – 100dB – 60dB

5. Boşlukları doldurunuz.

Ses dalgalarını bir ekranda gösteren cihazlara …………………………….denir.
Uluslararası Standartlar Örgütü …………………….. desibelden üstünü gürültü kabul etmektedir.
İnce sese …………………………… da denir.
Su sesi ……………………….’dan iyi …………………………………kötü iletir.
Uzun cisimlerin sesi kısa cisimlere göre daha ……………………… çıkar.

6. Birer örnek verin.
Sert suyun faydaları:
Sert suyun zararları
Yumuşak suyun fay daları:
Yumuşak suyun zararları:

7. Asitlere ve bazlara 3’er örnek veriniz.

Asit:

 

 

Baz:

 

 

8. Y elementinin proton sayısı 13’tür.

Buna göre Y elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 2.periyod, 3A grubu        B) 2.periyod, 2A grubu

C) 3.periyod, 2A grubu       D) 3.periyod, 3A grubu

9.

I.Isı ve elektriği iyi iletirler.

II. Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar.

III. Son yörüngelerinde 6,7 ve 8 elektron bulunur.

Metaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II     B) Yalnız I        C) I ve III   D) II ve III

10. Doğru olanlara “D” yanlışlara “Y” yazınız
(    ) Asitlerin pH değeri 0-14 arsında değişir.
(    ) İnsan vücudunda asit vardır.
(    )Elmada tartarik asit bulunur.
(    ) Asit yağmurlarına helyum gazı neden olur.
(    ) Suya H iyonu verenler notr maddedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*