Isı ve Sıcaklık

Sıcaklık: Maddenin taneciklerinin ortalama hareket miktarıdır.
Isı: Maddenin farklı sıcaklıktaki başka bir maddeye aktarabileceği enerji miktarıdır.

Isı ve sıcaklığın tanımlarından da anlaşılacağı gibi birbirlerine benzer fakat ayrı konulardır.

İki kavramı kıyaslarsak;

  • Bir enerji değildir.
  • Termometreyle ölçülür.
  • Birimi derece selsiyus’tur. (°C)
  • Kütle miktarına bağlı değildir.
  • Alışverişi yapılmaz. ( bir maddeden diğerine aktarılmaz)

  • Bir enerjidir.
  • Kalorimetreyle ölçülür.
  • Birimi kalori (cal) vaya Jul (J)’dür.
  • Kütle miktarına bağlıdır. Kütle arttıkça artar.
  • Bir maddeden diğerine aktarılabilir.


Özdeş ısıtıcılar kaplara ısı verir.
Verilen ısılar eşittir.
Ama B kabının sıcaklığı  daha yavaş artar.
Çünkü B’nin kütlesi fazladır ve ısınmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

____________

İki kapta aynı miktarda sıvı vardır.
Eşit süre ısıtılıyorlar.
Ama D kabının sıcaklığı daha hızlı artar.
Çünkü D kabına verilen ısı enerjisi miktarı daha fazladır.

Sıcaklık Değişimi ve ısı
Isı, özısı, kütle ve sıcaklık değilimi hesaplamalarında aşağıdaki formül kullanılır.
Q: Isı
m: Kütle
c: Özısı
Δt: Sıcaklıktaki değişimi

Q = m.c.Δt

Örnek Problem:

50 gram su ısıtılıyor. Başlangıçta 10 °C olan su sıcaklığı 20°C’a çıkıyor. Suyun öz ısısı 4.18 J/g°C olduğuna göre ısıtıcının suya verdiği ısıyı hesaplayınız.

Q = m.c.Δt
Q = 50g . 4.18 J/g°C . (20 – 10 )°C
Q = 2090 J

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*