Kütle ve Ağırlık

Kütle ve ağırlık kavramları arasındaki benzerlik ve farkları ayırt etmek çok kolaydır.

Ağırlık yer çekimi etkisiyle oluşur. Bir cismin uzayda ağırlığı yokken Dünya’da vardır. Yer çekimi ne kadar çoksa ağırlık da o kadar fazla olur. Yani bir cismin ağırlı artabilir, azalabilir hatta hiç olmayabilir.

Kütle ise ağırlık gibi değildir. Her maddenin kütlesi olmak zorundadır. Bir maddenin kütlesi yer çekimi değişse bile değişmez. Kütle bir cismin içindeki atom miktarıdır.

Kütle ve Ağırlığın Karşılaştırması

  • Kütle yer çekimiyle değişmez, ağırlık değişir.
  • Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür, ağırlık dinamometreyle.
  • Kütlenin birimi kilogram, ağırlığın birimi Newton’dır.
  • Kütlesi olmayan madde yoktur, ağırlı olmayan madde olabilir.

Yukarıdaki resimde aynı insanın Dünya’daki ve Ay’daki ağırlık ve kütleleri görülüyor. Kütle hiç değişmezken, Ay’da yer çekimi Dünya’nın 6 da biri olduğu için Ay’daki ağırlık 6 kat az ölçülüyor.

Yer Çekimi Nedir?
Evrende her cisim birbirine çekme kuvveti uygular. Bu kuvvete kütle çekimi denir. Dünya’nın cisimleri çekmesi de aynı kuvvet olmasına karşın buna yer çekimi denilmiştir.

Bu resimlerden anlaşılacağı gibi;

  • Yükseklere çıkıldıkça yer çekimi azalır.
  • ekvatordan kutuplara gidildikçe yer çekimi artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*