Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Çalışma Kağıdı

Fen Bilimleri 5. Sınıf Maddenin Ayırt Edici Özellikleri konusu etkinliğinde erime-donma, kaynama noktalarından yola çıkarak maddenin fiziksel hallerini bulma, bu sıcaklık değerlerini yorumlama ve tablo verilerini kavrayabilme gibi konulara yer verilmiştir.

5. Sınıf Maddenin Halleri Etkinliği

Fen Bilimleri 5. Sınıf Maddenin Fiziksel Halleri konusu için hazırlanan sınıf etkinliğinde hal değişimlerinin isimleri, ısı alan veya ısı veren maddelerin hangi hal değişimini gerçekleştirdiği ve günlük hayattan örneklerin hangi hal değişimi olduğunu test eden konular bulunmaktadır.