Yer Kabuğundaki yer Altı ve Yer Üstü Suları – 5. sınıf

Suyun canlı ve cansız varlıklar için önemi çok büyüktür. Canlılar su olmadan yaşayamaz. Yağmur, kar, dolu olayları da su sayesinde gerçekleşir. Balıkların yaşadığı okyanus, deniz, göl ve ırmaklar da sulardan oluşmuştur. Toprağın içinde su nem olarak bulunur.