Seri Bağlı Dirençler

Bir elektrik devresinde dirençlerin seri bağlanması diğer devre elemanlarıyla benzer şekilde olur.  Eğer dirençler tek bir tel üzerinde bağlanıyorsa, yani dirençlerin bağlı olduğu tel kollara ayrılmıyorsa bu tip devreler genellilkle seri bağlıdır.