Kayaçları Sınıflandıralım

Yer kabuğu çeşitli kayalardan ve topraktan oluşur. Kayaların renkleri ve yapıları birbirlerinden farklıdır. Dünya’daki kayaç türleri oluşum sürecine göre üç guruba ayrılır.