Takımyıldızlar 7. Sınıf

Gökyüzüne bakıldığında birbirleriyle alakalı gibi görülen, hayali çizgilerle birleştirildiğinde bilindik herhangi bir şekle benzetilen, eski çağlardan beri çeşitli isimlerle anılan yıldız kümeleri takım yıldızı olarak bilinir.

Takımyıldızların özellikleri:

  • Takımyıldızını oluşturan yıldızların birbirleriyle ilişkisi yoktur.
  • Takımyıldızını oluşturan yıldızlar Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görülmesine rağmen farklı düzlemdedirler.
  • Takım yıldızlarının oluşturduğu şekil milyonlarca yılda değişime uğradığı için şekilleri değişmez kabul edilir.
  • Kuzey ve Güney Yarım küreden görülen takım yıldızlar farklıdır.
  • İnsanların hayal gücüyle ortaya çıkmışlar ve isimlendirilmişlerdir.
  • İsimlerinin çoğu efsanevi (mitolojik) varlıklardan ve hayvanlardan gelmektedir.
  • 88 takım yıldızı vardır.

Çok bilinen takımyıldızları

Andromeda takımyıldızı. (zincirli prenses)
Kuzey yarı küreden görülür. Andromeda galaksisi içindedir.
Orion takım yıldızı. (avcı)
Her iki yarı küreden de görülür. Orion bulutsusuna yakındır.
Kartal takım yıldızı. (aquila)
Lir takımyıldızı. (lyra)
Kuğu Takımyıldızı. ( cygnuz )
Büyük Ayı Takımyıldızı. ( ursa major)
Kükük Ayı Takımyıldızı ( ursa minor)
Akrep Takımyıldızı. (Scorpius )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*