Fen Bilimleri 8. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

Fen Bilimleri dersi 8. sınıf 1. dönem 3. yazılı soruları Asitler ve Bazlar konusuna kadar olan kısımları kapsayarak hazırlanmıştır. Yazılı soruları 20 soruluk test şeklinde hazırlanmıştır. Son konulara daha çok ağırlık verilmiştir.

1. Muhammet basıncı azaltmak için çeşitli yöntemler sayıyor. Hangi yöntem yanlıştır?
a) Araçların geniş teker kullanması
b) Çivilerin uçlarının sivri yapılması
c) Bıçağı eğelemek
d) Kramponların altının vidalı yapılması

2.

Barometreyle açık hava basıncını ölçmeye çalışan Fatma, en küçük hava basıncını hangi noktada ölçmüştür?
a) K        b) L        c) M        d) N

3.

Şekilde gösterilen durumlardaki basınç türleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
_____I                    II              III
a)      Katı               Sıvı           Gaz
b)      Sıvı                Katı         Gaz
c)      Gaz                Sıvı          Katı
d)     Gaz                Katı          Sıvı

4.  Bir X cismini şekildeki sıvının içine atan Melahat bu cismin askıda kaldığını görüyor.

Cismin kütlesi 50 g olduğuna göre bu cismin hacmi kaç santimetreküp’tür?
a) 5        b) 10        c) 15        d) 20

5. Ağzına kadar su dolu olan kaba 100g kütleli X cismi bırakıldığında taşan sıvının kütlesi ölçülüyor.

Ölçüm değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 50g        b) 100g    c) 150g    d) 90g

6.  Bir madde için aşağıdaki özellikler veriliyor.
I –   Parlak görünümlüdür.
II-   Elektrik iletkenidir.
III- Elektron verme eğilimindedir.
Bu madde hangi gurupta olabilir?
a) 1A        b) 5A        c) 6A        d) 7A

7. 4A gurubundaki Karbon (C) atomu aşağıdaki özelliklerden hangisi veya hangilerini taşır?
I –    Mat görünümlüdür.
II –  Şekil alabilir.
III – İyi elektrik iletkeni değildir.
a) I ve II            b) I ve III
c) II ve III        d) I, II ve III

8. Fiziksel bakımından Metallere, kimyasal özellikler bakımından ametallere benzeyen madde guruplarına hangi isim verilir?
a) Soy metal            b) Soy gaz
c) Halojen                d) Yarı metal

9.  X ve Y – bağ yapıyor
Y ve Z – bağ yapmıyor
X ve Z – bağ yapmıyor
X ve X – bağ yapıyor
Verilenlere göre bu maddelerin sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
____METAL      AMETAL          SOYGAZ
a)          Y                    X                    Z
b)          X                    Y                    Z
c)          X                     Z                     Y
d)          Z                     X                     Y

10. Aşağıdaki periyodik tabloya göre hangisi yanlıştır?

a) X ve T kovalent bağ yapar
b) T ve Y iyonik bağ yapar
c) Y ve M kovalent bağ yapar
d) M ve Z bağ yapmaz

11.

Bileşiğinde bulunan atomlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
___Mg       P        O
a)     3         1         4
b)     3         1         1
c)      3        4         4
d)     3        0         0

12.
İyonlarının yapacağı bileşiğin formülü hangi şıkta doğru verilmiştir?

13.  Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim değildir?
a) Demirin paslanması
b) Mumun yanması
c) Çakmak içindeki sıvının gaz haline geçmesi
d) yemeğin ekşimesi

14. Aşağıda içi su dolu K, L ve M kapları veriliyor.

Bütün kaplar ters çevrilirse kabın tabanına yapılan sıvı basınçları nasıl değişir?
_____K                      L                  M
a)    Artar              Azalır        Artar
b)    Değişmez      Artar        Azalır
c)    Azalır        Değişmez    Değişmez
d)    Değişmez    Azalır          Artar

15. Aşağıdaki belirtilerden hangisi bir kimyasal değişimin olduğunun göstergesi olamaz.
a) Renk değişimi olabilir
b) Gaz çıkışı yaşanabilir
c) Maddenin hacmi artabilir
d) Sıcaklık artabilir.

16. Hangi seçenekte heterozigot bir gen doğru şekilde gösterilmiştir?
a) pP        b) Ab        c) ab        d) Aa

17. Bir hücre üst üste 5 defa mitoz bölünme geçirirse oluşan toplam hücre sayısı kaç olur?
a) 32        b) 16        c) 4        d) 48

18 . Aşağıdaki DNA zincirinde kaç numaralı bölümde mutasyon gerçekleşmiştir.

a)1        b) 4        c) 6        d) 8

19. Hızlı koşan geyik veya tavşanlar avcılardan kurtulurken yavaş olanlar av olmaktan kurtulamazlar.
Bu durum hangi biyoloji terimiyle ifade edilebilir?
a) Adaptasyon            b) Doğal Seçilim
c) Evrim                     d) modifikasyon

20. Hızlı koşan geyik veya tavşanlar avcılardan kurtulurken yavaş olanlar av olmaktan kurtulamazlar.
Bu durum hangi biyoloji terimiyle ifade edilebilir?
a) Adaptasyon            b) Doğal Seçilim
c) Evrim             d) modifikasyon

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*