Kalıtım Soruları

Fen ve teknoloji 8. sınıf kalıtım konusuna ait test soruları.

1. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri verilmiştir.

I.    AA   x   aa
II.  Aa    x  Aa
III. Aa    x  aa

Yukarıdaki çaprazlamalardan hangisi ya da hangilerinde çekinik yapılı yavrular oluşur?
A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) II ve III
D) Hepsi

2. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinde asla baskın karakterli birey oluşmaz?
A) aa  x  AA
B) Aa  x  Aa
C) Aa  x  aa
D) aa  x  aa

3. 

Yukarıdaki soy ağacına göre aşağıdakilerin hangisinin arasında kan bağı yoktur?
A)  8 – 11
B) 4 – 8
C) 6 – 10
D) 5 – 11

4. Kahverengi gözlü bir babayla mavi gözlü annenin çocuklarının hepsi kahverengi gözlü olmuştur.
Bu durumu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi açıklar?
A) Kahverengi göz rengi maviye göre baskındır.
B) Babanın göz rengi geni homozigot baskındır.
C) Annenin göz rengi geni baskındır.
D) Anne ve babanın göz rengi çekiniktir.

5. Renk körü bir babayla taşıyıcı bir anneden doğacak çocukların yüzde kaçı renk körü olur?

A) 0
B) 25
C) 50
D) 100

6.

Yukarıdaki canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?
A) Eşeyli üremeleri
B) Genetik özelliklerini gelecek nesillere aktarabilmeleri
C) DNA’daki gen sayıları
D) Tüketici canlı olmaları

7. 
I.   Bb   x   Bb
II.  BB    x  bb
III. Bb    x  Bb

Yukarıdaki çaprazlamaların hangisinde % 50 oranında melezdöl(heterozigot) oluşur?
A) Yanlız II
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III

8. Aşağıdaki tabloda bezelyelerin tohum şekli ve rengi verilmiştir.

tabloda X ve Y yerine hangi ikisi yazılmalıdır?

__          X                            Y

A)     Fenotip                 Genotip
B)     Baskın gen         Çekinik gen
C)     Çekinik gen         Baskın gen
D)         Gen                 Melez döl

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kalıtsal değildir?
A) Göz rengi
B) Kan grubu
C) Saç rengi
D) Yaşam süresi

10. Aşağıda bazı genetih hastalıklar verilmiştir.
I. Hemofili
II. Down Sendromu
III. Orak hücreli anemi
Yukarıdaki hastalıklardan hangisi kromozom sayısı fazlalığından meydana gelmez?
A) Yanlız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

11. Aşağıda döllenme sırasında dişi ve erkekten gelen genler gösterilmektedir.
Bu seçeneklerden hangisinde sağlıklı bir insan dünyaya gelir?

12. Kalıtsal özelliklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan genlerle ilgili açıklamalarda hangisi yanlıştır?
A)
 Her türün kendine özgü genleri vardır.
B)
 Kromozomlarda çok sayıda gen bulunur.
C)
Genler canlıların çeşitliliğini sağlar.
D)
 Bir vücut özelliğinin oluşmasını yalnız bir gen belirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*