Bileşikler ve Kullanım Alanları – 7. Sınıf

Bu konuda günlük hayatta sıkça kullanılan kimyasal bileşiklerin formülleri, molekül modelleri ve kullanım alanları anlatılmaktadır

İki veya daha fazla atomun özelliklerini kaybederek bir araya gelmesi sonucu oluşan yeni özellikli maddeye BİLEŞİK denir.
Doğada sayamayacağımız kadar çok bileşik vardır.
Bazı bileşikler yapay olarak da oluşturulabilir.
Aşağıda verilenler, çok sbilinen bazı bileşiklerdir.

Su
Formülü: H2O
Atom sayıları: 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen
Kullanım alanları: Dünyanın ve vücudumuzun yaklaşık 3/4 ü sudan oluşur. Bitki ve hayvanların yaşaması için gereklidir.

_______________________

Amonyak
Formülü: NH3
Atom sayıları: 1 tane azot, 3 tane hidrojen
Kullanım alanları: Patlayıcı madde yapımında. Gübre ve temizlik ürünlerinde amonyak bulunur.

__________________________
Karbon dioksit
Formülü:
CO2
Atom sayıları:
1 tane karbon, 2 tane oksijen
Kullanım alanları:
Bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit kullanır. Yangın söndürme tüplerinde ve kola gibi gazlı içeceklerde kullanılır.

_________________________

Kükürt dioksit
Formülü: SO2
Atom sayıları:
1 tane kükürt, 2 tane oksijen
Kullanım alanları:
Şeker fabrikalarında kullanılır. Hava kirliliği sonucu asit yağmuru oluşmasına neden olur.

_______________________

Basit şeker (Glikoz)
Formülü: C6H12O6
Atom sayıları:
6 tane karbon, 12 tane hidrojen, 6 tane oksijen
Kullanım alanları:
Şeker besinlerin içinde karbonhidrat olarak bulunur. Glikoz ismiyle de bilinir.

_________________

Etil Alkol
Formülü: C2H5OH
Atom sayıları:
2 tane karbon, 6 tane hidrojen, 1 tane oksijen
Kullanım alanları:
Kozmetik ürünlerde kullanılır.Tıbbi cihaz ve laboratuvar malzemelerinde dezenfektan olarak yararlanılır.

_____________________

Hidrojen Klorür
Formülü:
HCl
Atom sayıları:
1 tane hidrojen, 1 tane klor
Kullanım alanları:
Temizlik malzemelerinde kullanılır. Midede bulunan asittir.

Diğer bazı bileşikler:
Karbonmonoksit: CO :  1 karbon, 1 oksijen
Karbonat: CO 3 : 1 karbon, 3 oksijen
Alüminyum Klorür AlCl 3 :1 alüminyum, 3 klor
Kalsiyum Karbonat: CaCO 3 : 1 kalsiyum, 1 karbon, 3 oksijen
Bakır Sülfat : CuSO 4 : 1 bakır, 1 kükürt, 4 oksijen
Bakır Klorür: CuCl 2 : 1 bakır, 2 klor

2 Replies to “Bileşikler ve Kullanım Alanları – 7. Sınıf”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*