Boşaltım Sistemi Soruları

Fen ve teknoloji dersi 7. sınıf, Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesi, Boşaltım Sistemi konusu hakkında hazırlanmış test soruları.

.
1.

Yandaki resim gösterilen bir öğrenciye 1, 2 ve 3 numaralı organların isimleri soruluyor. Öğrenci biraz düşündükten sonra aşağıdaki cevapları veriyor:
1. Böbrek
2. Üretra
3. İdrar kanalı yani üreter

Şekilde gösterilene göre yukarıdaki cevapları veren bu öğrenci için hangisini söylemek en doğru olur?
a) Bu öğrenci böbreklerin yerini bilmemektedir.
b) Sadece 3 numaralı organı yanlış bilmiştir.
c) 2 ve 3 numaralı organların yerlerini karıştırmıştır.
d) Öğrenci tüm organları doğru olarak bilmektedir.

2. İdrarın oluşumuyla alakalı verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) İdrar sindirim sonucunda oluşan sıvı atıkların ince bağırsakta süzülmesiyle oluşur.
b) İdrar üreme organlarının bulunduğu bölgeden dışarı atılır.
c) İdrar kesesi idrarı bir süre depo eden organdır.
d) İdrarın içinde atık maddeler vardır.

3. Öğretmeni Fatih’e boşaltım sisteminin sağlığını korumak için çeşitli afişler hazırlayıp sınıf panosuna asmasını istiyor. Fatih aşağıdaki afişleri hazırlıyor. Bunlardan biri yanlış hazırlanmış. Yanlış afiş aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organ değildir?

5. Neslihan, hazırladığı ödevde boşaltım sistemi organlarının görevlerini aşağıdaki gibi açıklıyor. Neslihan’ın belirttiği organ ve görevlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
a) Kalın bağırsak –> Fazla su ve tuzu dışarı atar
b) Karaciğer –>  Karbondioksit ve suyu dışarı atar
c) Böbrek  –>  Kanı süzer
d) Karaciğer –>  Proteinlerin sindirilmesiyle oluşan zehirli maddeyi üreye dönüştürür.

6. Hangisi boşaltım sistemi hastalığıdır?

a) Reflü
b) Kızamık
c) Üremi
d) Gastrit

7.
nefron-soru-1
Yukarıda böbreklerin bir bölümü olan nefron görülmektedir. Bu bölümün görevi nedir?
a) Böbreği besleyen kan damarlarını taşır.
b) Süzme işlemini yapar.
c) İdrarı bir süre depolar.
d) İdrarı idrar kesesine taşır.

8. Aşağıdakilerden hangisi tüm boşaltım sistemi organları tarafından dışarı atılan bir atık maddedir?

a) Üre
b) Karbondioksit
c) Su
d) tuz

9.
bobrek-kisim-45
Yukarıda böbreğin bölümleri verilmiştir. Hangi seçenekte belirtilen bölümün görevi yanlış yazılmıştır?

a) I -idrarı dışarı atar
b) II –  İdrarı depolar
c) idrarı idrar kesesine taşır.
d) Süzülen kanı vücuda p0mpalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*