Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı 2013/2014

8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ilk ünite olan Hücre Bölünmesi ve Kalıtım konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

1. Aşağıdaki özellikler hangi hücre bölünmesine aittir belirtin. (“Mitoz” ve “mayoz” şeklinde yazın. İki bölünmede de varsa “Ortak” yazın)

 • Kromozom sayısı sabit kalır. (                  )
 • Hayvan hücrelerinde boğumlanma gerçekleşir. (                  )
 • Bir hücreden iki yeni hücre oluşur. (                  )
 • Parça değişimi görülür. (                  )
 • Kromozom sayısı yarıya iner. (                  )
 • Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. (                  )
 • Eşeysiz üremeyi sağlar. (                  )
 • Peş peşe bölünme gerçekleşemez. (                  )
 • Vücut hücrelerinde görülür. (                  )
 • Çekirdek bölünmesini sitoplazma bölünmesi izler. (                  )

2. Aşağıda şekilleri verilen eşeysiz üremeler hangi türlere örnektir? Belirtiniz.
tomurcuklanma-2       Bölünerek üreme
yenilenme   vejetatif-ureme

3. Aşağıda bir soy ağacı ve bazı genotipler verilmiştir.
soy-agaci-soru
Buna göre aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

 • Hangisi 1 ve 2′nin kız çocuğudur? …………………………….
 • 1′nin genotipi nedir? ………………………
 • 9′un genotipi nedir?……………………
 • Homozigot çekinik bir birey yazınız. ………………………
 • Heterozigot bir birey yazınız. …………………………….

4. Aşağıda bazı karakterlerin özellikleri verilmiştir:
S: siyah saç, s: sarı saç
K: Kıvırcık saç ,     k: düz saç
B: uzun kirpik        b: kısa kirpik
H: Hemofili olmayan , h: hemefoli hastası ; buna göre aşağıda istenilen genotipleri boşluklara yazınız.

 • Hemofili hastası birey: ……………………..
 • Heterezigot kıvırcık saçlı : ………………..
 • Homozigot uzun kirpikli: ………………….
 • Heterozigot uzun kirpikli: …………………
 • Düz saçlı birey: …………….

5. Kavram haritasında boş yerleri doldurunuz.

genetik-kavram-haritasi

6. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.

(     ) DNA da 4 farklı nükleotit vardır.
(     ) Bir nükleotit 4 bölümden oluşur.
(     ) Adeninin karşısında Timin bulunur.
(     ) DNA üçlü sarmal yapıdadır.
(     ) Nükleotitler sülfat bağlarıyla birbirlerine bağlanır.
(     ) Gen, Kromozomdan büyüktür.
(     ) DNA’da deoksiriboz şekeri vardır.
(     ) DNA kendini eşleyemez.
(     ) Toplam organik baz sayısı ve şeker sayısı eşittir.
(     ) İnsanda 46 kromozom vardır.

7. Lamarck veDarwin’in enrim hakkındaki görüşlerini belirtin. Bu görüşlere göre iki bilim insanından hangisinin görüşlerinin daha doğru olduğunu nedenleriyle açıklayın.

 

 

 

8.  Aşağıdaki ifadeleri guruplandırınız. (adaptasyon, mutasyon, modifikasyon olarak belirtin)
(                                 ) 4 boynuzlu keçi doğması
(                                 ) Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi
(                                 ) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renk çiçek açması
(                                 ) Van kedisinin gözlerinin farklı renk olması
(                                 ) Çöl tilkisinin kulağının büyük, kutup tilkisinin küçük olması
(                                 ) Nilüfer bitkisinin hava boşlukları bulundurması
(                                 ) Develerin uzun kirpikli oluşu
(                                 ) Down sendromu oluşu
(                                 ) Kutup ayısının beyaz renkli oluşu
(                                 ) Güneşte cildin bronzlaşması

9. Boş alanları doldurunuz.

 • Tür içindeki çeşitliliğe ………………………………. denir.
 • Kalıtım hakkında çalışma yapan bilim dalı ………………………………………………..dir.
 • Kalıtım biliminin kurucusu ……………………… dir.
 • Kromozom fazlalığından oluşan hastalık …………………………………………..dir.
 • Renk körlüğü …………………………………. üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.

10. Aşağıdakilerden hangisinde genetik mühendisliğinden yararlanılmaz?

A) İklim şartlarına dayanabilen bitki yetiştirmede
B) Diyaliz makinesi tasarımında
C) Verimli tohumlar üretmekte
D) Hastalıklı genlerin belirlenmesinde

11. DNA’nin bir zincirinde organik baz sıralaması ATTACACGGA ise diğer zincir hangisi olmalıdır?
A) TAATGTGCCT
B) TAATCTGGGT
C) ATTACACGGA
D) GCCAAGGCCA

12. Kavramların basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) nükleotit, DNA, kromozom, gen
B) DNA, gen, kromozom, nükleotit
C) nükleotit, gen, DNA, kromozom
D) kromozom, gen, nükleotit, DNA

13. İki mitoz ve sonra 1 mayoz geçiren hücrenin sayısı toplam kaç olur?

A) 3
B) 8
C) 16
D) 32

14. Bir DNA zincirinde toplam 650 nükleotit var ve bunların 100 tanesi adeninse, guanin sayısı kaçtır?

A) 550
B) 450
C) 250
D) 225

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*