Katı Basıncı Çözümlü Sorular

Fen bilimleri 7. sınıf Katı Basıncı konusu çözümlü sorular.

Bu sayfada katı basıncıyla ilgili çeşitli soru türleri ve çözümleri verilmektedir.

1.

Bir X cismi şekildeki gibi I konumundan II konumuna getirilirse zemine yaptığı katı basıncı nasıl değişir?
A) Aynı kalır
B) Azalır
C) Artar
D) Bilinemez

ÇÖZÜM:
X cismi II konumuna getirilirse yüzeye temas ettiği alan artar. Yüzey alanının artması basıncı azaltır. (ters orantı)
Bu durumda cevap B

2. 

Şekilde verilen cisimlerin zemine uyguladıkları katı basınçlarının doğru sıralaması hangisidir?
A) P1>P2>P3
B) P3>P2>P1
C) P3=P2>P1
D) P3>P1=P2

ÇÖZÜM:
Katı basıncı formülü Basınç = Kuvvet / Yüzey alanı
Her kutunun ağırlığını 10N kabul ederek çözelim;
P1: 10/1 = 10Pa
P2: 20/2 = 10Pa
P3: 20/1 = 20Pa
Bu durumda cevap D‘dir.

3. Ağırlıkları eşit üç öğrenci şekildeki gibi durmaktadır?

Bu öğrencilerin hangi yere daha fazla basınç uygular?
A) Mehmet
B) Atalay
C) Göksu
D) Atalay ve göksu

CEVAP:
Ağırlıklar eşit olduğuna göre yere temas yüzeyine bakmamız gerekiyor.
Yere daha az alanla dokunan çocuğun basıncı daha fazla olur.
Cevap B

4. Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmayı hedefler?

A) Kar paleti
B) Krampon
C) Çivi
D) İğne

ÇÖZÜM:
İğne, çivi ve krampon zemine sivri uçlarıyla temas der. Bu sayede kolayca zemine batarlar.
Kar paleti ise geniş yüzeylidir ve bu sayede karda batmaz. Yüzeyin artması basıncını azaltır.
Cevap A

5. Hayvanlar bazı vücut özellikleri basıncı artırmaya veya azaltmaya yarar:
Hangisi basıncı artıran bir vücut özelliğidir?
A) Kutup ayısının ince buzda sürünerek yürümesi
B) Ördeklerin parmak aralarının perdeli olması
C) Ağaçkakan kuşunun gagasının sivri olması
D) Fillerin ayak tabanlarının geniş olması

CÖZÜM:
Yüzey alnını azaltıcı yani sivri hale getirici yöntemler basıncı artırır. Seçeneklerse sadece C şıkkı bunu sağlamaktadır.

6. 

Cisimlerin zemine uyguladıkları katı basınçlarını hangisi doğru ifade eder?
A) P1=P2=P3
B) P1=P2>P3
C) P2>P1=P2
D) P1=P3>P2

ÇÖZÜM:
Cisimlerin ağırlıkları eşit olduğu için yüzey alanlarını karşılaştırırız.
Yüzey alanı eşit olan 1 ve 3’ün basınçları eşittir.
2’nin yüzey alanı daha fazla olduğu için basıncı diğerlerinden azdır.
Cevap D

7. 

Cisimlerin zemine yaptıkları katı basıncı hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) K>M>L
B) K=L=M
C) K=M>L
D) K>L=M

ÇÖZÜM:
Bu soruda yüzey alanlarının hepsi aynıdır.
O halde ağırlıklarına bakarak soruyu çözeceğiz.
Ağırlık arttıkça basınç artar. Bu durumda en büyük basınç K’de en küçük ise L’dedir.
Cevap A

8. Bir pastadan şekildeki gibi dilim kesiliyor.

Basınçlarla ilgili hangi sıralama doğrudur?
A) P1>P2>P3
B) P1=P2=P3
C) P3>P2>P1
D) P2=P1>P3

ÇÖZÜM:
Pastadan alınan parça hem ağırlığını hem de yüzey alanını azaltmıştır.
İki değişken de orantılı azaldığı için kuvvet/yüzey alanı eşitliği bozulmaz. Basınçlar aynı kalır.
Cevap B

9. 

İplere asını eşit ağırlıklı cisimler serbest bırakılırsa kumlarda oluşturdukları izlerin derinliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) X=Y=Z
B) X=Y>Z
C) Z>Y>X
D) X>Y>Z

ÇÖZÜM:
Basıncı en fazla olanın kumda bıraktığı iz en derin olacaktır.
Ağırlıklar eşit olduğuna göre yüzey alanı en küçük olanın basıncı en fazla olacaktır.
Cevap D

——————–
Sormak istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak iletirseniz cevap verilecektir.

6 Replies to “Katı Basıncı Çözümlü Sorular”

  1. Güzel sorular hepsi birbirine çok benziyo ve baya kolay ama Guzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*