Sıvı Basıncı Çözümlü Sorular

Fen Bilimleri 7. sınıf sıvılarda basınç konusuyla ilgili çeşitli soru örnekleri ve çözümleri.

Soru 1

Kaplardaki sıvılar özdeştir. A kabının tabanına etki eden sıvı basıncı 5 Pa ise B kabının tabanına etki eden sıvı basıncı ne kadardır?
A) 5
B)10
C) 15
D)20

ÇÖZÜM:
Sıvı basıncı derinlik ve sıvı yoğunluğuna bağlıdır.
Sıvılar özdeş olduğu için yoğunluklar aynıdır. Geriye derinliklerin etkisi kalır.
B kabı 3 kat daha derin olduğuna göre basıncı da 3 kat fazla olmalıdır.
Cevap C

Soru 2

Yoğunluk ve derinlikleri verilen sıvılardan hangi ikisinin kap tabanına yaptığı basınç eşittir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV

CÖZÜM:
Sıvı basıncı derinlik ve sıvı yoğunluğuyla doğru orantılıdır.
Bu nedenle iki değeri çarparak bulacağımız sonuç basınçlar hakkında doğru bilgi verecektir.
P1: 2dxh= 2     P2: 4dx3h=12    P3: 6dx2h= 12    P4: 2dx3h=6
Buradan da görüleceği gibi II ve III numaralı kaplardaki basınç değerleri eşittir.
Cevap: B (not: basınç formülü yükseklik X yoğunluk)

Soru 3

Eşit yüksekliğe sahip özdeş sıvıların kap tabanına yaptıkları sıvı basınçları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) III>II>I
B) III>I>II
C) I=II=III
D) II>I>III

CÖZÜM:
Sıvı basıncı sadece iki değişkene bağlıdır. Bunlar Sıvının derinliği ve yoğunluğudur.
Soruda bu iki değişken de aynı olduğu için sıvı basınçları eşittir.
Cevap C

Soru 4

Yukarıdaki kabın tabanına yapılan sıvı basıncı 3Pa ise kap ters çevrilirse sıvı basıncı ne olur?
A) 1Pa
B) 3Pa
C) 6Pa
D) 9Pa

ÇÖZÜM:
Kap ters çevrilirse su dar olan bölüme dolmaya başlar. Başlangıçta 5 birim su olduğuna göre ters çevrilince de 5 birim alanı doldurmalıdır.

Görüldüğü gibi sıvı 3 birim yüksekliğe çıkmaktadır. Bı nedenle sıvı basıncı 3 kat artar ve 9P olur.
Cevap D

Soru 5

Musluktan akan suyun X noktasında oluşturduğu sıvı basıncının zamanla değişimini gösteren grafik hangisidir?
(Kap ağzına kadar dolacaktır)

ÇÖZÜM:
Musluk açılınca su ara bölme seviyesini dolduruncaya kadar X bölmesine geçmez. Bu esnada bir süre sıvı basıncı sıfır olur.
Su X noktası üzerinde birikmeye başlar ve sıvı basıncı artar.
Ara bölme seviyesine gelindiğinde kap genişlemiş olur ve su yavaş yükselir. Sıvı basıncındaki artış da azalır.

Cevap A

Soru 6

Kapların tabanlarına yapılan sıvı basınçları eşit olduğuna göre sıvı yoğunlukları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) X>Y>Z
B) Y>Z>X
C) X>Z>Y
D) Z>X>Y

ÇÖZÜM
Öncelikle kap şekli sıvı basıncına etki etmez.
Yüksekliklere bakarsak en fazla basınç X te olması gerekiyor ama diğerlerinin basıncı X’e yetişmiş. Demekki X’in yoğunluğu en küçük.
Y ise en az derinliğe sahip olmasına karşın diğerlerinin basıncını yakaladığına göre yoğunluğu en fazladır.
Cevap B

Alakalı Konular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*