Nükleotit

Nükleotitler DNA’nın temel yapı birimleridir. DNA’ların farklı olmasını sağlayan nükleotit isimli parçaların diziliş sıralamasıdır. Bu harflerin sırası değiştiğinde kelimenin anlamının değişmesine benzetilebilir.

Nükleotitin İçinde Neler Var?

Bir nükleotit 3 parçadan oluşur:

  • Organik baz
  • Deoksiboz şekeri
  • Fosfat

nükleotit

Fosfat: Sembolü P’dir. Fosfor atomlarından oluşur. En dışta bulunur.

Deoksiriboz Şekeri: D veya bazen S harfitle gösterilir. Bir çeşit şekerdir. Ortada bulunur.

Organik Baz: Dört tipi vardır. 1- Adenin (A), 2- Timin (T),  3- Sitozin (C), 4- Guanin (G).
Nükleotidin ismini organik bazın türü belirler. Fosfat ve şeker her zaman aynıdır. En içde bulunur.

adenin-nukleotidi

Adenin bazı varsa Adenin Nükleotidi
Timin bazı varsa Timin Nükleotidi
Sitozin bazı varsa Sitozin Nükleotidi
Guanin bazı varsa Guanin Nükleotidi oluşur.

Nükleotitlerin Eşleşmesi

DNA çift iplikten oluşur. Buna ikili sarmal yapı denir. İki DNA ipliği nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla bir arada kalır.

nukleotit-eslesme

Nükleotitlerin birbirine bağlanmasında bazı kurallar vardır.

Adenin Timinle eşleşir A-T
Guanin Sitozinge eşleşir G-C

nükleotitlerin eşleşmesi (bağlanması)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*