Sesin Soğrulması

Bir ses kaynağından çıkan sesin yansımasının önlenmesine sesin soğrulması denir. Sesin yansımasının istendiği gibi sorulmasının istendiği durumlar da vardır.

Soğrulan ses dalgaları enerjisini kaybeder ve şiddeti azalır.

sesin soğrulması
Üsteki resimde görüldüğü gibi engele çarpan ses dalgaları şiddetini kaybetmek de bu da sesin yansımasını azaltmaktadır.

Sesi soğuran yüzeyler pürüzlü ve yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.

Sesin soğrulmasına ihtiyaç duyulan mekanlar;

  • Kütüphane
  • Sınıf
  • Müzik kayıt stüdyosu
  • Radyo TV stüdyosu
  • Sinema salonu
  • Binadaki daireler arası
  • Taşıtların egzozları
  • Otoyolların kenarları
  • Toplantı salonları
  • Tüneller vb.

Kütüphanede sesin soğrulması
Düzgün yüzeyler sesin iyi yansımasını sağlar. Soğrulma için yüzeyin girintili çıkıntılı olması gerekir. Kütüphanelerdeki kitaplar ve raflar pürüzlü yüzey oluşturarak sesin soğrulmasına yardımcı olur.
Ayrıca yumuşak meddeler de sesi soğurur. Kitapları duvara oranla yumuşak yapıda olması da sesin soğrulmasına katkı sağlar.

kütüphane sesin soğrulması

Müzik Kayıt Stüdyosunda sesin soğrulması
Kayıt stüdyolarında sesin yankı yapması yani yansıması istenmez. Daha net bir ses elde etmek için bu şarttır. Sesin soğrulması için stüdyonun duvarları yumuşak ve girintili çıkıntılı köpüklerle sarılıdır.
stüdyo ses soğrulma

Kar yağdığında sesin soğrulması
Kar yağdığı zaman etraf sessizleşir. Bunun nedeni seslerin iyi yansımaması, yani soğrulmasıdır. Havadaki kar tanelerine çarpan ses dalgaları soğrulur. Ayrıca yerde biriken kar yumuşak olduğu için sesin soğrulmasına yardım eder.
kar yağarken sesin soğrulması

Sınıfta sesin soğrulması
Sınıf gibi ortamlarda ses iyi soğrulmuyorsa öğretmenin veya öğrencilerin konuşmaları yankı yapar ve bu istenen bir durum değildir. Sınıf duvarına asılan panolar, pencerelere takılan perdeler ve sınıf dolapları sesin soğrulmasına yardım eder. Hatta sınıftaki öğrenciler bile sesin soğrulmasını sağlar.

Araç egzozlarında sesin soğrulması
Motorlu taşıtların egzozlarında sesi soğuran özel bölmeler vardır. Eğer böyle olmasaydı otomobiller şimdi olduğundan çok daha fazla ses çıkartırdı.
egzoz-sesin-soğrulması

Otoyollarda sesin soğrulması
Yerleşim alanlarına yakın olan otoyollardan yayılan ses kirlilik yaratır ve bunun sonucunda insan ve diğer canlıların yaşamını olumsuz etkilenir. Bu nedenle otoyol kenarlarına set duvarlar çekilir veya yol kenarları ağaçlandırılarak bir set oluşturulur.
otoyol-ses-sogrulma

Toplantı salonlarında sesin soğrulması
Toplantı salonu veya ofislerde sesi soğurmak için duvarlara yumuşak ve çıkıntılı nesneler asılabilir, duvarlar desenli yapılabilir ve ofis mobilyaları sesin yansımasını önleyecek şekilde yerleştirilebilir.
salon-ses-sogrulma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*