Çiçeğin Bölümleri

Eşeyli üreyen bitkilerin üreme organları çiçek üzerinde bulunur. Çiçekli bitkiler erkek ve dişi üreme organları sayesinde nesillerini devam ettirecek tohumları meydana getirirler.

Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Hayvanlar de insanlar gibi nesillerini devam ettirmek için üremek zorundadır. Pek çok çeşit hayvan olduğuna göre bunların üreme, büyüme ve gelişme şekilleri de farklı olmalıdır.