Mevsimlerin Oluşumu

Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle gerçekleşir. Dünyanın eksen eğikliğine sahip olması güneş ışınlarının geliş açısının sürekli değişmesine neden olur. Güneş ışınları dik geldiğinde yaz, eğik geldiğinde kış mevsimi yaşanır.

Seri Bağlı Dirençler

Bir elektrik devresinde dirençlerin seri bağlanması diğer devre elemanlarıyla benzer şekilde olur.  Eğer dirençler tek bir tel üzerinde bağlanıyorsa, yani dirençlerin bağlı olduğu tel kollara ayrılmıyorsa bu tip devreler genellilkle seri bağlıdır.