Maddenin Tanecikli Yapısı Soruları

Fen Bilimleri 6. Sınıf, Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesini kapsayan test sorularıdır.

1. Aşağıda üç farklı madde pistonların içine yerleştiriliyor ve sıkıştırılmak isteniyor.

Her pistona eşit kuvvet uygulandığına göre hangi seçenekteki yargı doğrudur?

A)     A ve C maddeleri daha çok sıkıştırılabilir.

B)      Hiçbir madde sıkışmaz.

C)      Yalnız A sıkıştırılabilir.

D)      Sadece B sıkıştırılabilir.

2. Milattan önce 400’lü yıllarda yaşayan Democritus atom hakkında bazı fikirler ortaya atmıştır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Democritus’un görüşü olamaz?

A)     Maddeler taneciklerden oluşmuştur.

B)      Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.

C)      Atom bölündüğünde çok fazla enerji açığa çıkar.

D)     Atomlar bölünemez.

3. Aşağıda maddeyle ilgili bazı olaylar verilmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi maddenin tanecikli yapıda olduğunu kanıtlar?

A)     K

B)      L

C)      L ve M

D)     K, L ve M

 4. Aşağıdakilerin hangisinde sadece bileşik molekülleri bulunur?

5. Ali manavdan aldığı patatese aşağıdaki işlemleri uyguluyor:

 • Yıkama
 • Soyulma
 • Doğrama
 • Kızartma

İşlemlerin kaç tanesinde kimyasal değişim gerçekleşir?

A)     1                               B) 2

B)     3                               D) 4

6. 
I. Buzun erimesi
II. Yemeğin pişmesi
III. Ekmeğin küflenmesi
IV. Camın kırılması
V. Kumaşın kesilmesi

Yukarıdakilerden hangileri kimyasal değişimdir?

A) II ve III                           B) II, III ve V
C) I, IV ve V                        D) II, III, IV ve V

7. K, L ve M maddelerinin bazı özellikleri verilmiştir.

Bu maddelerin fiziksel halleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

___  K                          L                      M
A)  Gaz                        Katı                  Sıvı
B)  Katı                        Gaz                   Sıvı
C)  Sıvı                         Gaz                   Katı
D)  Sıvı                         Katı                   Gaz

8.  Bir madde,

 • 25 C’ta katı haldedir.
 • 110 C’ta sısı haldedir.
 • 200 C’ta gaz haldedir.

Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıda verilen yargılardan hangisinin yanlış olduğunu bulunuz.

A) 25 C’ta öteleme hareketi yapabilir.
B) 110 C ve 200 C arasında titreşim hareketi yapabilir.
C) 110 C ve 200 C arasında katı hande bulunmaz.
D) 200 C üzerinde gaz haldedir.

9. 

Yukarıdaki resimde I ve II ile gösterilen değişimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
______   I                                II
A)          Erime                     Yoğuşma
B)          Donma                    Erime
C)          Erime                     Donma
D)       Yoğuşma               Buharlaşma

10. 

 • Salata
 • Toprak
 • Tuzlu su
 • Süt
 • Ekmek
 • Çorba

Yukarıdakilerden kaç tanesi karışımdır?

A) 2        B) 3        C) 4        D) 6

11. Aşağıdaki şekillerden hangisinde 3 farklı element ve 2 farklı bileşik vardır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*