Öteleme ve Titreşim Hareketi

Bir maddenin atomları arasındaki mesafeler onun katı, sıvı veya gaz olmasını sağlar.

Katıların atomları düzenlidir ve aralarında boşluk yoktur. (Yok denecek kadar azdır)
Sıvıların atomları katılara göre daha az düzenlidir. Sıvı atomları arasında boşluk çok azdır.
Gazların tanecikleri düzensizdir ve aralarındaki boşluk çok fazladır.

Maddeleri oluşturan atomlar iki çeşit hareket yaparlar. Bunlar titreşim hareketi ve öteleme hareketidir.

Titreşim Hareketi
Katı, sıvı ve gaz atomların hepsi titreşim hareketi yaparlar. Bu hareket fark edilemeyecek kadar az bir hareketti.

Öteleme(dağılma) Hareketi
Odanın içinde parfüm sıktığımızda kokusu zamanla tüm odaya yayılır. Yere dökülen sıvı da bir miktar çevreye dağılır. Yani sıvı ve gazların atomları çevreye yayılmakta, öteleme yapmaktadır. Öteleme hareketinin nedeni atomların arasındaki boşluklardır. Sıvılarda boşluk az olduğu için öteleme de azdır. Gazlarda öteleme hareketi çok fazladır.

Dönme Hareketi:
Sıvılar ve gazlar dönme hareketi de yaparlar. Dönme hareketi öteleme hareketine benzer şekilde sıvı ve gazların yayılmasını sağlar. Katı atomları dönme hareketi yapamaz.

Özetle,

KATILAR: Sadece titreşim hareketi yapar.
SIVILAR: Titreşim, öteleme ve dönme yapar.
GAZLAR: Titreşim, öteleme ve dönme yapar.

Titreşim, öteleme, dönme

Aşağıdaki animasyonda katı, sıvı ve gazların titreşim hareketlerini görebilirsiniz. Farenin okunu fotoğrafın istediğiniz bölümüne getirerek taneciklerin nasıl hareket ettiğini izleyebilirsiniz.

Görüldüğü gibi katı olan kar kütlelerinin atomları sadece titreşmektedir. Sıvı ve gazların atomları ise çevreye dağılmakta yani öteleme hareketi yapmaktadır.

Animasyon kaynağı: media.pearson.com.au sitesidir.

2 Replies to “Öteleme ve Titreşim Hareketi”

  1. Ben ce bu site çok güzel herkese tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*